Lietuvos ekspertų patirtis – kolegoms iš Makedonijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.29

Lietuvos ekspertų patirtis – kolegoms iš Makedonijos

Lietuvos ekspertų patirtis – kolegoms iš Makedonijos
Lietuvos ekspertų komanda pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) Trumpalaikį Dvynių projektą Makedonijoje „Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES lėšas stiprinimas atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014–2020 metams“. 
 
ES Dvynių projektų atranką laimėjusį pasiūlymą parengė kelios Lietuvos institucijos – Finansų ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Įgyvendinant projektą NMA ekspertai konsultuos makedonus tam tikrų paramos priemonių administravimo priežiūros ir kontrolės klausimais, susijusiais su IPARD programos reikalavimais.
 
Šiuo Dvynių projektu bus siekiama sustiprinti Makedonijos ministerijų ir kitų nacionalinių institucijų, dalyvaujančių ES iki įstojimo paramos (IPA) programų valdyme ir administravime, gebėjimus įgyvendinimo laikotarpiu bei padidinti jų efektyvumą greitai reaguoti į naujus prioritetus. Taip pat iškeltas tikslas patobulinti paramos administravime dalyvaujančių institucijų apskaitos sistemą pagal Tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus (IPSAS) ir ikistojiminės paramos (IPA) reikalavimus.
 
Lietuvos institucijų ekspertai pasidalins savo patirtimi su Makedonijos kolegomis, parengs rekomendacijas bei procedūras, praves mokymus ir organizuos mokomuosius vizitus į atitinkamas Lietuvos institucijas. Visi šie veiksmai prisidės prie šalies kandidatės efektyvesnio ES fondų valdymo.
 
250 tūkst. eurų vertės ES Dvynių projekto įgyvendinimas truks 6 mėnesius. Oficialus projekto atidarymo renginys įvyko š. m. rugsėjo 20 d. ES delegacijoje Skopjėje, Makedonijoje.
 
ES Dvynių projektas – viena iš ES priemonių, padedančių šalims kandidatėms ir naujoms ES šalims integruotis į ES. Įgyvendinant tokius projektus skirtingų valstybių institucijos dirba kartu, kad būsima ES šalis perimtų ES narės sukauptą darbo patirtį. Projektas finansuojamas ES lėšomis.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:49