Lietuvos bitininkai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.19

Lietuvos bitininkai kviečiami teikti paraiškas

Lietuvos bitininkai kviečiami teikti paraiškas
Bitininkystės sektoriaus atstovai nuo š. m. lapkričio 23 d. iki 2016 m. sausio 8 d. gali kreiptis paramos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones.
 
Skirta paramos suma programai įgyvendinti 2016 metais siekia 624 462 Eur.
 
Daugiausiai lėšų skirta priemonėms „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ (199 324 Eur), „Bičių šeimų atnaujinimas“ (169 102 Eur). Šiek tiek mažiau lėšų skirta priemonėms „Varozės kontrolė“ (108 249 Eur), „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ (81 244 Eur), „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ (66 543 Eur) įgyvendinti.
 
Parama – ir mažiems, ir dideliems bitynams
 
Laikantieji iki 19 bičių šeimų gali pretenduoti į paramą naujiems aviliams arba avilių dalims įsigyti pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“. Pagal šią priemonę paramos taip pat gali kreiptis ir veisliniai bitynai, auginantys veislines bičių motinas.
 
Turintiems nuo 20 iki 30 bičių šeimų suteikiama galimybė dalyvauti programos priemonėje „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ bitininkavimo inventoriaus priemonėms įsigyti.  
 
Ne mažiau kaip 31 bičių šeimą laikantys bitininkai paramos lėšomis skatinami didinti medaus produkcijos kiekį efektyviau panaudojant natūralias bičių ganyklas Lietuvos teritorijoje medingųjų žemės ūkio augalų derlingumui didinti. Ši parama teikiama pagal priemonę „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“.
 
Asociacijoms – galimybės teikti paraiškas
 
Pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ bitininkų asociacijos, kurių viena iš veiklos sričių yra mokymas, švietimas ar kvalifikacijos tobulinimas, gali kreiptis paramos dėl mokymų bitininkams organizavimo savivaldybės mastu.
 
Bitininkų asociacijos gali kreiptis paramos ir pagal priemonę „Varozės kontrolė“, kad galėtų sumažinti bičių šeimų sergamumą varoze bei bičių šeimų gydymo nuo varozės išlaidas.
 
Pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų tyrimų programos“ gali būti kompensuojamos taikomojo mokslinio bitininkystės tyrimo išlaidos. Dėl paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos.
 
Paraiškų teikimas
 
Paramos gavėjai paraiškas gali teikti ne tik tiesiogiai atvykę į Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinį paramos administravimo skyrių, bet ir atsiųsti paramos paraišką registruotu laišku arba per pašto kurjerį.
 
Atkreipiame dėmesį, jog reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.
 
Jei paramos paraiška teikiama asmeniškai ar pareiškėjo įgalioto asmens, pateikiami reikalingų dokumentų originalai ar reikalingų dokumentų kopijos, šias kopijas gali patvirtinti ir Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai.
 
Paramos paraiškos nuo 2015 m. lapkričio 23 d. iki 2016 m. sausio 8 d. renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo gyvenamąją / buveinės vietą arba bityno registravimo vietą.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 15:20