Liepos 31 d. – paskutinė paraiškų teikimo diena
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.30

Liepos 31 d. – paskutinė paraiškų teikimo diena

Liepos 31 d. – paskutinė paraiškų teikimo diena
Š. m. liepos 31 d. baigiasi paraiškų teikimo gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ir „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ terminas.
 
Žemės ūkio produktų perdirbėjai iki liepos 29 d. pateikė 5 paraiškas, kuriose prašoma 3,17 mln. Eur paramos. Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ skirta 45 mln. Eur paramos lėšų.
 
Dėl paramos meldinės nendrinukės buveinėms išsaugoti kreipėsi 11 pareiškėjų, paraiškose prašoma 62,77 tūkst. Eur paramos. Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklos sričiai „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ įgyvendinti skirta 695,09 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Su paminėtų veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 14:31