Lėšų plėsti verslą užteks visiems pareiškėjams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.12.12

Lėšų plėsti verslą užteks visiems pareiškėjams

Lėšų plėsti verslą užteks visiems pareiškėjams
Iki lapkričio 30 d. visi norintys kurti ir plėtoti ekonomines veiklas galėjo teikti paraiškas. Gautose paraiškose nurodyta paramos suma beveik sutapo su šiam paraiškų rinkimui skirta Europos Sąjungos (ES) paramos suma.
 
Suskaičiuota, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ per du paraiškų rinkimo mėnesius preliminariais duomenimis buvo pateiktos 133 paraiškos. Bendra prašoma paramos suma sudaro 18 696 897 Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 19 mln. Eur paramos lėšų, tad džiugu, kad beveik visa skirtoji suma gali būti panaudota, o ES lėšomis vystyti savo verslą kaime turės galimybę visi, atitikę keliamus reikalavimus.
 
Primename, kad paramos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ galėjo kreiptis fiziniai bei privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statusą. Ši parama teikiama vystyti ne žemės ūkio veiklą arba veiklas, nurodytas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, tačiau nebus teikiama veikloms, išvardytoms įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremiamų veiklų sąraše.
 
Didžiausia parama, kurios gali tikėtis pareiškėjas – 200 000 Eur. Ji bus skiriama tik jei įgyvendinus projektą bus įdarbinti 4 ir daugiau visu etatu dirbantys darbuotojai. Jei bus sukurta mažiau darbo vietų, atitinkamai bus skiriama mažesnė paramos suma (vienai viso etato darbo vietai sukurti didžiausia numatyta paramos suma – 50 000 Eur). Įdarbinęs darbuotoją paramos gavėjas privalės jį išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, o šio įsipareigojimo neįvykdžius bus taikomas proporcingas projektui įgyvendinti skirtos paramos sumos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas, atsižvelgiant į skirtos paramos sumos ir planuotos įkurti naujos darbo vietos kainos santykį.
 
Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius ir įgyvendintas per ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Būtinas atrankos balų skaičius – 50
 
Vadovaujantis pagal KPP teikiamų paraiškų administravimo ir priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pateiktoms paraiškoms pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pažymėtus atrankos balus ir prie paramos paraiškos pridėtus dokumentus bus atliekamas surinktų paraiškų atrankos vertinimas bei sudaroma projektų prioritetinė eilė.
 
Gautų atrankos balų vertinimo etape šiuo metu tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus.
 
NMA, atsižvelgdama į pareiškėjų poreikį žinoti, kaip vertinami paraiškose nurodyti atrankos kriterijai, trumpai paaiškina vertinimo tvarką. Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, galite susipažinti čia.
 
Patikrinus atrankos balus, toliau bus vertinamos paraiškos, surinkusios 50 ir daugiau atrankos balų. Minėto balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti.
 
Pagal veiklos sritį tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 12 d. 16:31