Lemiamas verslo projektų atrankos kriterijus – darbo vietų skaičius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2011.12.23

Lemiamas verslo projektų atrankos kriterijus – darbo vietų skaičius

Lemiamas verslo projektų atrankos kriterijus – darbo vietų skaičius
Šį surinkimo laikotarpį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ buvo sulauktos net 491 paraiškos. Kadangi prašoma paramos suma (227 mln. Lt) viršija minėtai KPP priemonei skirtąją (40 mln. Lt), finansuojami projektai yra atrenkami pagal įgyvendinimo taisyklėse numatytus pirmumo kriterijus.
 
Iš viso šiai priemonei numatyti šeši pirmumo kriterijai. Pirmas ir svarbiausias pirmumo kriterijus taikomas pareiškėjams, kurie dar nėra gavę ES (Europos Sąjungos) investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Šį kriterijų atitiko didžioji dalis verslo kūrimo ir plėtros projektų (465), antrąjį prioritetinį kriterijų – parama sertifikuotų amatų plėtros projektams – atitiko 6 projektai.
 
Taigi, lemiamas šiuo paraiškų surinkimo laikotarpiu tapo priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėse numatytas trečiasis pirmumo kriterijus – įgyvendinus projektą sukuriama daugiau darbo vietų (ne mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos metų vidutinis metų sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius turi būti ne mažesnis kaip nurodyta paramos paraiškoje). Pirmenybę turi tie projektai, kurių metu bus sukurta daugiausia darbo vietų. Pagal minėtus pirmuosius kriterijus buvo atrinkti 64 projektai, kuriems dabar užtektų paramos lėšų.
 
Konkreti vieta prioritetinėje eilėje priklauso ir nuo likusių pirmumo kriterijų. Ketvirtąjį  pirmumo kriterijų tenkina projektai, kurie bus įgyvendinami mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Prioritetą turės ir iš emigracijos grįžę asmenys. Jų projektams taikomas penktas pagal svarbą pirmumo kriterijus. Šeštąjį, paskutinį, pirmumo kriterijų atitinka projektai, kuriuose numatyta vykdyti veikla – šeimos verslas (ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų yra šeimos nariai arba bent vienas kaimo gyventojo  pagalbininkas yra šeimos narys).
 
Jeigu paraiškoje arba jos prieduose nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį projektų atrankos pirmumo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos specialistai atkreipia dėmesį, kad atitiktis prioritetiniams kriterijams taip pat bus tikrinama ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu sutikrinant paraiškoje nurodytus pirmumo kriterijus su pridedamais dokumentais. Todėl vieta prioritetinėje eilėje gali kisti, jei bus nustatyta, kad pareiškėjas blogai įsivertino, jog jis atitinka vieną ar kitą prioritetinį kriterijų.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:10