LEAN taikoma metodologija lemia spartesnį paraiškų vertinimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.15

LEAN taikoma metodologija lemia spartesnį paraiškų vertinimą

LEAN taikoma metodologija lemia spartesnį paraiškų vertinimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) aktyviai siekia, kad visi NMA procesai vyktų sklandžiai, paslaugos klientams būtų teikiamos greitai ir kokybiškai. Todėl vis daugėja sričių, kuriose pritaikomas LEAN metodas. Jo naudojimas ypač pasiteisina paramos administravimo procesuose, kuomet naudą tiesiogiai gali pajusti NMA klientai, o rezultatus jau galima ir pamatuoti bei jais pasidžiaugti.
 
NMA nuolat deda pastangas, kad pareiškėjų pateiktos paraiškos būtų įvertintos kuo greičiau. Tam, kad tai būtų kokybiškai atlikta, turi būti paisoma teisės aktų, procedūrų, rekomendacijų, be to, neretai ir numatomi įgyvendinti projektai yra unikalūs, reikalaujantys atskiros analizės. Nepaisant to, statistika rodo, jog paraiškų vertinimo laikotarpis kasmet ženkliai trumpėja.
 
Remiantis faktiniais duomenimis, lyginant paraiškų pagal investicines priemones vidutinę vertinimo trukmę Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (Programa) laikotarpio pradžioje, 2016 m., su šių paraiškų vertinimo tempu 2021 m., investicinės priemonės paraiška,  skaičiuojant vertinimo trukmę nuo tinkamumo kriterijų vertinimo pradžios iki paraiškos įvertinimo pabaigos, įvertinama beveik du kartus greičiau. Svarbu paminėti, kad paraiškų kasmet pateikiama vis daugiau, tuo tarpu jas vertinančių NMA darbuotojų skaičius lieka beveik nepakitęs, tad paraiškų vertinimo greitis įgauna dar svaresnę reikšmę.
 
Įdomu palyginti ir vienus pirmųjų Programos metų – 2017-uosius ir „pandeminius“ 2020-uosius: pateiktų paraiškų skaičius 2020 m. padidėjo daugiau nei du kartus, tačiau vertinimo trukmė išliko panaši. Taigi, didžiulis 2020 metais teikiamų paraiškų srautas ir faktas, jog dėl šalyje siautusio COVID-19 viruso reikėjo prisitaikyti prie netikėtų darbo sąlygų ir sklandžiai perorientuoti visus darbo procesus, patvirtina išvadą, kad paraiškų vertinimo tempai tik spartėja.
 
Paraiškas, taikant LEAN metodus, vertinti ir administruoti greičiau padeda darbo procesų optimizavimas – tam tikrų darbų atsisakymas, jų trumpinimas: naudojantis LEAN metodu buvo peržiūrimos NMA darbo procedūros, optimizuoti procesai, parengti atsakymų į paklausimus šablonai, stengiamasi mažinti siunčiamų paklausimų skaičių, kad bendravimas ir bendradarbiavimas su pareiškėjais bei paramos gavėjais taptų laisvesnis, paprastesnis ir priimtinesnis. Vertinant paraiškas bei mokėjimo prašymus, daliai investicijų yra nustatytos vidutinės rinkos kainos, kurios yra paskelbtos NMA interneto svetainėje – tai mažina paklausimų skaičių bei leidžia padidinti paslaugų teikimo greitį.
 
Optimizuoti darbą padeda ir elektroninių priemonių tobulinimas bei naudojimasis jų duomenimis, kai tam tikra informacija, kartą užregistruota, patenka į reikiamą dokumentaciją ir jos nereikia ieškoti ir tikslinti su kituose viešuosiuose registruose esančia informacija (pavyzdžiui, pakartotinai teikiant paraiškas). Tai labai padeda taupyti tiek pareiškėjų, tiek NMA darbuotojų laiką.
 
Tai, kad NMA daug dėmesio skiria informacinių technologijų naujovėms, kurios ūkininkams leidžia dirbti efektyviau, patvirtino Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos vadovas Jonas Sviderskis, mat jų ūkiai yra mažiau kontroliuojami kontaktiniu būdu.
 
Jam antrina ir Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, pabrėžiantis ir elektroninių priemonių naudą, ir NMA specialistų geranoriškumą. „Itin džiugina tai, kad tarp NMA ir ūkininkų atsiranda vis draugiškesnis ryšys. Greičiau randame bendrus sprendimus, pastebime ir sumažėjusį sankcijų bei baudų kiekį už mažareikšmius pažeidimus. Patirdami mažiau streso ūkininkai gali daugiau dėmesio skirti savo ūkio vystymui, tvarumui ir ilgalaikiškumui“, – teigia A. Svitojus.
 
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 28 d. 09:16