Laukiantiems paraiškų vertinimo rezultatų gera žinia – NMA jau atliko birželį baigtų rinkti paraiškų prioritetinį vertinimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.08.04

Laukiantiems paraiškų vertinimo rezultatų gera žinia – NMA jau atliko birželį baigtų rinkti paraiškų prioritetinį vertinimą

Laukiantiems paraiškų vertinimo rezultatų gera žinia – NMA jau atliko birželį baigtų rinkti paraiškų prioritetinį vertinimą
Dauguma pareiškėjų gali atsipūsti – Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai suskubo anksčiau nustatyto laiko sudaryti paraiškų pirmumo eiles. Pirmojo paraiškų vertinimo etapo rezultatų sulauks pateikusieji paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritis: „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Tradicinių amatų centrų plėtra“,  „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, „Miško veisimas“. Paraiškos pagal minėtas veiklos sritis buvo baigtos rinkti birželio pabaigoje.
 
Nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. buvo priimamos paraiškos pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškas galėjo teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai.  Buvo pateiktos 9 paraiškos, bendra prašoma paramos suma sudarė 49,58 tūkst. Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta per 646,15 tūkst. Eur. Atliekant prioritetinį paraiškų vertinimą, paraiškoms buvo skirti atrankos balai pagal atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems paraiškų pirmumo kriterijams. Paraiškos surinko nuo 50 iki 40 atrankos balų. Visos pateiktos 9 paraiškos galės būti finansuojamos, jeigu tik tenkins tinkamumo skirti paramą reikalavimus. Susipažinti su paraiškų pirmumo eile galima čia.
 
Paraiškos pagal veiklos sritį „Tradicinių amatų centrų plėtra“ buvo renkamos nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. NMA buvo pateiktos 7 paraiškos. Dėl paramos į NMA kreipėsi Alytaus, Anykščių, Kelmės, Klaipėdos, Šiaulių, Trakų, Utenos savivaldybėse esančių tradicinių amatų centrų atstovai. Bendra pateiktose paraiškose prašoma paramos suma sudaro beveik 696,16 tūkst. Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 300 tūkst. Eur paramos lėšų. Paraiškos buvo vertinamos pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus pirmumo kriterijus. 4 paraiškos surinko vienodą 100 balų skaičių ir joms paramos lėšų pakako iš dalies, todėl dėl šių paraiškų finansavimo NMA kreipsis į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM). Tuo tarpu 3 paraiškos, surinkusios 80 atrankos balų, vertinamos nebus. Susipažinti su sudaryta paraiškų pirmumo eile galima čia.
 
Nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, jungtinę veiklą vykdančios fizinių ir juridinių asmenų grupės galėjo kreiptis paramos pagal veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 16,41 mln. Eur paramos lėšų. Pateiktos 57 paraiškos, bendra prašoma suma sudaro kiek daugiau kaip 16,51 mln. Eur. Paraiškos buvo vertinamos pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus 6 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiant atrankos balus. Paaiškėjo, kad paramos lėšų pakanka beveik visoms paraiškoms (56), surinkusioms 76–45 atrankos balų. 40 balų surinko viena paraiška, kuriai paramos lėšų užtenka tik iš dalies. Dėl šios paraiškos finansavimo NMA kreipsis į ŽŪM. Susipažinti su sudaryta paraiškų pirmumo eile galima čia.
 
Dėl paramos miškui įveisti miškininkai galėjo kreiptis nuo kovo 29 d. iki birželio 25 d. Šiuo laikotarpiu buvo pateiktos 22 paraiškos, kuriose bendra prašoma suma siekia per 313 tūkst. Eur. Paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 8 mln. Eur. Veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 8 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Atlikus paraiškų prioritetinį vertinimą, paaiškėjo, kad paraiškos surinko 80–35 atrankos balus ir jos galės būti finansuojamos, jei tik atitiks tinkamumo skirti paramą reikalavimus. Susipažinti su sudaryta paraiškų pirmumo eile galima čia.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Taigi paraiškos dar bus vertinamos dėl tinkamumo skirti paramą.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš istock.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugpjūčio 5 d. 07:54