Laukiamos ūkininkų, paskerdusių kiaules AKM zonoje, paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.04

Laukiamos ūkininkų, paskerdusių kiaules AKM zonoje, paraiškos

Laukiamos ūkininkų, paskerdusių kiaules AKM zonoje, paraiškos
Primename, kad iki birželio 15 d. ūkininkai gali teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro (AKM) zonoje.
 
Priemonei „Pagalba ūkinių gyvūnų įsigijimui“ įgyvendinti 2018 m. patvirtinta 65 tūkst. Eur parama. Pareiškėjams atlyginama iki 80 procentų, bet ne daugiau kaip 580 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų.
 
Paraiškos priimamos savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą.
 
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl AKM ligos (kiaulės turėjo būti registruotos Ūkinių gyvūnų registre), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM ir įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules (gyvūnus nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo Ūkinių gyvūnų registre ir jų laikymo vieta yra VMVT įsakymu nustatytoje buferinėje zonoje). Taip pat ūkininkai įsipareigoja trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, nustatytoje buferinėje zonoje.
 
Pareiškėjai, kreipdamiesi dėl pagalbos į savivaldybės administraciją, turi pateikti šiuos dokumentus:
  1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;
  2. paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (paraiškos forma – taisyklių 1 priede);
  3. pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 4 d. 09:04