Laukiame informacijos apie ekologišką produkciją
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.03

Laukiame informacijos apie ekologišką produkciją

Laukiame informacijos apie ekologišką produkciją
Tęsiantieji įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ iki gegužės 15 d. turi pateikti informaciją apie realizuotą ekologišką produkciją.
 
Šie metai yra paskutinieji įsipareigojimų metai ūkininkams, kurie 2014 m. pateikė paraiškas pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programą „Ekologinis ūkininkavimas“. Jei iki gegužės 15 d. ekologinių ūkių valdytojai nepateiks produkcijos realizavimo dokumentų, jiems nebus mokama likusi 50 proc. paramos suma už pasėlių grupę, kurios 6 lentelė „Produkcijos realizavimo apskaita“ nebuvo pateikta.
 
Būtina saugoti realizavimo dokumentus
 
Dalyvaujantieji programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ įsipareigoja kasmet deklaruoti pasėlius, dalį produkcijos parduoti ir pateikti produkcijos, auginamos sertifikuotuose laukuose, realizavimo dokumentus.
 
Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 6 lentelę „Produkcijos realizavimo apskaita“ (buvusios 18, 9 lentelės) iki gegužės 15 d. būtina atsiųsti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Taip pat reikia saugoti produkcijos realizavimą įrodančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius, kasos aparato kvitus arba pinigų priėmimo kvitų kopijas, kuriuose nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kuriais remiantis užpildyta minėta lentelė.
 
Jei ekologiška produkcija buvo atiduota neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis.
 
Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 6 lentelė.
 
Nurodytus dokumentus būtina saugoti ir pateikti, kai NMA atlieka patikras ūkyje.
 
Kokios taikomos išimtys
 
Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba daugiamečių žolių pasėlių, produkcijos realizavimo dokumentų pateikti nereikia. Taip pat užpildytos 6 lentelės nereikia pateikti auginantiems bulves, soją bei runkelius ir laikantiems sertifikuotus gyvulius (jei 3 ha tenka 1 SG) pareiškėjams.
 
Tačiau dokumentus pateikti reikia, jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi sertifikuoti gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse. Pavyzdžiui, pareiškėjas, gaunantis paramą už ekologiškai auginamas bulves ir daržoves bei turintis pakankamą skaičių sertifikuotų gyvulių, bulvių produkcijos realizavimo dokumentų neteikia, bet kitas auginamas daržoves (pvz.: morkas, kopūstus ar pan.) ūkininkas turi realizuoti už taisyklėse nustatytą kainą.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie tęsia įsipareigojimus ir deklaruojamuose įsipareigotuose plotuose naujai įveisė sodus ar uogynus (pirmieji arba antrieji metai). Jiems mokama 100 proc. paramos suma neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure). Tokiu atveju kartu su realizavimo dokumentais arba vietoje jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 3 d. 13:03