Laukiama jaunųjų ūkininkų, biodujų gamintojų ir kitų paraiškų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.05

Laukiama jaunųjų ūkininkų, biodujų gamintojų ir kitų paraiškų

Laukiama jaunųjų ūkininkų, biodujų gamintojų ir kitų paraiškų
Prasidėjus vasarai Nacionalinėje mokėjimo agentūroje pradėtos rinkti paraiškos net pagal kelias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KKP) priemones.
 
Jaunųjų ūkininkų paraiškos – iki liepos 31 d. 
 
Nuo birželio 3 d. startavo ilgai lauktas paraiškų pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Šios paraiškos bus renkamos iki liepos 31 d.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo naujai patvirtintos priemonės įgyvendinimo taisyklės, kuriose numatyta mažiau reikalavimų pareiškėjams ir paramos gavėjams – atsisakyta dalies su išlaidomis susijusių tinkamumo sąlygų, nebereikalaujama pagrįsti tinkamų finansuoti išlaidų, t. y. nereikia teikti komercinių pasiūlymų, neliko įsipareigojimo apdrausti už paramos lėšas įsigytą turtą, taip pat supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos, pakito reikalavimas pareiškėjui, susijęs su valdos įregistravimu – paraiškos pateikimo metu pareiškėjo ūkis ir valda turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus (anksčiau – ne anksčiau kaip prieš 1 metus).
 
Daugiau apie reikalavimus pareiškėjui, įsipareigojimus ir kitas sąlygas gauti paramą rasite mūsų straipsnyje.
 
Kviečiami sukrusti būsimi biodujų gamintojai
 
Birželio 3 d. prasidėjo paraiškų rinkimas ir pagal kitą, taip pat po pertraukos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.
 
Pagal priemonę parama bus teikiama pareiškėjams – ūkininkams bei labai mažoms arba mažos įmonėms – planuojantiems užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių  gamybos įrenginiuose. Daugiau apie šią paramą ir reikalavimus ją gauti rasite čia. Paraiškos biodujų gamybai vystyti bus renkamos iki liepos 31 d.
 
Paraiškas gali teikti Lietuvos kaimo tinklo nariai ir VVG
 
Nuo birželio 3 d. taip pat pradėtos rinkti Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Šis paraiškų surinkimo laikotarpis truks iki birželio 28 d. Daugiau informacijos apie šią paramą rasite čia.
 
Taip pat birželio 3 d. – liepos 5 d. trečią kartą šiais metais bus galima teikti paraiškas pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Šiuo paraiškų surinkimo etapu renkamos parengiamosios paramos (tarptautinių projektų inicijavimas) paraiškos ir vietos veiklos grupių tarptautinio bendradarbiavimo paraiškos.
 
Kitos šiuo metu renkamos paraiškos
 
Primename, kad šiuo metu taip pat renkamos paraiškos pagal šias KPP veiklos sritis:
  • „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ – iki birželio 28 d.;
  • „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ – iki liepos 31 d.;
  • „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ – iki birželio 28 d.;
  • „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ – iki birželio 28 d.;
  • „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ – iki birželio 28 d.;
  • „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“ – iki metų pabaigos, gruodžio 31 d.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 6 d. 08:58