Lapkričio 1-oji – svarbus terminas nykstančių gyvūnų augintojams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.10.25

Lapkričio 1-oji – svarbus terminas nykstančių gyvūnų augintojams

Lapkričio 1-oji – svarbus terminas nykstančių gyvūnų augintojams
Asmenys, gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ ir didinantys ūkinių gyvūnų skaičių ar keičiantys vieną ūkinį gyvūną kitu, turėtų suskubti ir iki lapkričio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pateikti reikiamus dokumentus.
 
Asmenys, siekiantys gauti paramą antraisiais ir vėlesniais metais po paraiškos pagal programą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ pateikimo ir padidinę paraiškoje nurodytą ūkinių gyvūnų skaičių, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. NMA turėtų pateikti prašymą. Jei buvo padidintas avių, vištinių žąsų ar kiaulių skaičius, su prašymu taip pat reikia pateikti ir minėtų ūkinių gyvūnų kilmės pažymėjimus.
 
Avių, vištinių žąsų ar kiaulių kilmės pažymėjimus iki lapkričio 1 d. reikia pateikti ne tik kai didinamas gyvūnų skaičius, bet ir kai vienas ūkinis gyvūnas keičiamas kitu.
 
Atkreipiame dėmesį, kad turimą bandą ar paukščių būrį galima papildyti tik gyvuliais iš senųjų veislių bandų ar naminių paukščių būrių, o jų priklausymas bandai ar būriui turi būti patvirtintas genetiškai. Veislių negalima maišyti, t. y. kergiami (sėklinami) tik tos pačios veislės gyvuliai.
 
Paramos gavėjai įsipareigoja laikytis gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų registravimo ir tapatybės nustatymo reikalavimų, vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę.
 
Dalyvaujantieji programoje „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ taip pat įsipareigoja ne mažiau kaip penkerius metus išlaikyti paraiškoje nurodytų nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių skaičių.
 
Nepamiršti atnaujinti informacijos ir duomenų bazėse
 
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvuliai ir/ar paukščiai turi būti įregistruoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC). Kiekvienais metais iki lapkričio 1 d. pareiškėjai turi atnaujinti duomenis ŽŪIKVC.
 
2013 m. KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programai „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinti skirta 2,7 mln. Lt.  Per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį paramos kreipėsi daugiau kaip 1 tūkstantis pareiškėjų, jiems išmokėta paramos suma siekia daugiau kaip 7,6 mln. Lt.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 15:00