Laiko įgyvendinti VVG strategijas liko nedaug
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.08

Laiko įgyvendinti VVG strategijas liko nedaug

Laiko įgyvendinti VVG strategijas liko nedaug
Baigiantis 2007–2013 metų finansiniam laikotarpiui, vietos veiklos grupės (VVG) turėtų suskubti baigti įgyvendinti vietos plėtros strategijas ir laiku pateikti galutinius mokėjimo prašymus, siekdamos, kad jų patirtos išlaidos, susijusios su strategijų įgyvendinimo administravimu, būtų kompensuotos.
 
Galutiniai mokėjimo prašymai – iki rugsėjo 1 d.
 
VVG liko nedaug laiko baigti įgyvendinti vietos plėtros strategijas, patvirtintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Galutinius mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruotos visos po paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos, VVG Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pateikti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Kartu reikia pateikti ir galutines strategijų įgyvendinimo ataskaitas.
 
Didžioji projektų dalis jau įgyvendinta
  
Lietuvos VVG (jų yra 51) pagal KPP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2007–2013 m. patvirtino 3 250 vietos projektų. Didžioji dalis (2 848) patvirtintų projektų jau baigti įgyvendinti.
 
Tarp įgyvendintų vietos projektų daugiausia infrastruktūros gerinimo darbų: sutvarkyti bendruomenių namai, viešosios erdvės, įgyvendinta nemažai su vandentvarka susijusių projektų. Vykdyta ir visuomeninės veiklos projektų. Juos įgyvendinančios bendruomenės dažniausiai lėšų prašė tradicinėms šventėms, mokymams, stovykloms, sporto turnyrams. Likusi paramos lėšų dalis skirta verslo plėtros projektams.
 
Iš viso 2007–2013 m. KPP priemonei „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ patvirtinta skirti  125,7 mln. eurų paramos, iš jos 97,2 mln. eurų jau pasiekė VVG.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. balandžio 8 d. 14:37