Laikas pateikti išlaidų pagrindimo suvestines
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.11.14

Laikas pateikti išlaidų pagrindimo suvestines

Laikas pateikti išlaidų pagrindimo suvestines
Paramos gavėjai, įgyvendinę projektus pagal Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisykles, turi pateikti atsiskaitymo dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
 
Kartu su išlaidų pagrindimo suvestine pateikiami šie dokumentai: išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos; ataskaita apie projekto programos ir vertinimo kriterijų įvykdymo rezultatus; jei organizuojami tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai, pateikiami dalyvių pasirašyti sąrašai arba patvirtintos jų kopijos (nurodomas dalyvių vardas, pavardė, užsiėmimas, darbovietė, telefonas).
 
Organizuojant tarptautinius renginius ar dalyvavimą juose būtina pateikti galutinių pagalbos gavėjų sąrašą. Jei demonstruojamas tradicinis amatas parodoje, mugėje ir (ar) kitame viešajame renginyje, pateikiamas dokumentas, kuriame patvirtinama, kad buvo demonstruotas tradicinis amatas ir nurodomas jį demonstravęs tradicinis amatininkas demonstravimą, nurodant jį demonstravusį tradicinį amatininką ir demonstravimo trukmė.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:40