Kviečiame žvejybos įmonių darbuotojus kreiptis dėl kompensacijų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.02.20

Kviečiame žvejybos įmonių darbuotojus kreiptis dėl kompensacijų

Kviečiame žvejybos įmonių darbuotojus kreiptis dėl kompensacijų
Nuo š. m. vasario 24 d. iki balandžio 24 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos sritį „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“ (Veiklos sritis).
 
Paraiškas gali teikti fiziniai asmenys, kurie per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo datos (dveji kalendoriniai metai, ėję prieš paramos paraiškos pateikimo metus) ne mažiau kaip 120 kalendorinių dienų dirbo jūroje, žvejybos laive (-uose), kurio (-ių) veikla laikinai nutraukta (laivas (-ai) atitiko tinkamumo kriterijus, taikomus Lietuvos Respublikos žvejybos laivui (-ams), už kurio (-ių) žvejybos veiklos jūroje sustabdymą žvejybos įmonei skirta parama pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“), ir kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos veiklos jūroje (nedirbo jūroje ES žvejybos laivyno registre registruotame žvejybos laive).
 
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 400 000 eurų suma. Lėšos Veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo).
 
Priemonė prisideda prie konkretaus tikslo – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimo ir saugos bei darbo sąlygų gerinimo. Taip pat siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo, kad būtų kuo labiau sumažintas žvejybos veiklos neigiamas poveikis jūrų ekosistemai.
 
Per paraiškų rinkimo laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 23 d. iki 2020 m. sausio 31 d. buvo gautos 48 paraiškos. Šiuo metu atliekamas gautų paraiškų vertinimas.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. vasario 20 d. 15:12