Kviečiame žuvininkystės sektoriaus atstovus teikti paraiškas (papildyta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.01.17

Kviečiame žuvininkystės sektoriaus atstovus teikti paraiškas (papildyta)

Kviečiame žuvininkystės sektoriaus atstovus teikti paraiškas (papildyta)
Nuo š. m. sausio 20 d. iki vasario 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Informuojame, kad paraiškos renkamos ir parama mokama už laivų žvejybos veiklos sustabdymą iki 2019-12-31.

 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklą jūroje, taip pat ūkio subjektai, vykdantys priekrantės žvejybą, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos (su visais turimais laivais) veiklos jūroje.
 
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Paramos tikslas – didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą bei gerinti jų saugos ir darbo sąlygas, taip pat prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo − kuo labiau mažinti žvejybos veiklos neigiamą poveikį jūrų ekosistemai.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo). Vienam laivui parama gali būti skirta ne daugiau kaip už 183 laikino žvejybos veiklos sustabdymo dienas per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį.
 
Paramos paraiškoms pagal šią priemonę numatyta skirti 560 tūkst. eurų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 20 d. 08:28