Kviečiame vykdyti pirkimus NMA interneto svetainėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.26

Kviečiame vykdyti pirkimus NMA interneto svetainėje

Kviečiame vykdyti pirkimus NMA interneto svetainėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia pareiškėjus ir paramos gavėjus skelbti ir vykdyti pirkimus NMA interneto svetainėje esančioje pirkimų sistemoje. Paskelbus informaciją apie planuojamą pirkimą NMA interneto svetainėje, pareiškėjams arba paramos gavėjams jos nebereikia skelbti nacionaliniame šalies dienraštyje.
 
Viešai skelbiant informaciją apie pirkimus, yra sudarytos sąlygos didesniam potencialių tiekėjų skaičiui pamatyti pirkimo skelbimą ir dalyvauti konkurse ar apklausoje. Tuo tarpu pareiškėjams ir paramos gavėjams yra sudaryta galimybė gauti geriausią pasiūlymą siekiant prekes, paslaugas ar darbus įsigyti pasirinkus tiek mažiausios kainos, tiek ir ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijų.
 
Primename, kad sistema gali naudotis pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurie yra ne perkančiosios organizacijos ir atlieka pirkimus vadovaudamiesi Žemės ūkio ministerijos patvirtintomis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis ir Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.
 
Taip pat norime atkreipti dėmesį į tai, kad pirkimus per pirkimų sistemą gali vykdyti tie NMA klientai, kurie pretenduoja gauti paramą ir jau yra pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programų investicines priemones.
 
Tiekėjai pirkimų sistemoje gali teikti pasiūlymus tik konkrečiam pareiškėjo ar paramos gavėjo paskelbtam pirkimui. Pirkimų sistema nėra skirta bendrai informacijai apie tiekėjų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus skelbti.
 
Prie sistemos galima prisijungti NMA svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“.
 
Išsamesnę informaciją apie pirkimų sistemą galite rasti meniu punkte „Projektų vykdytojų pirkimai“ prie Naudingos informacijos esančiame Naudotojo vadove.
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. vasario 26 d. 13:09