Kviečiame tinkamai pasiruošti patikroms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.09

Kviečiame tinkamai pasiruošti patikroms

Kviečiame tinkamai pasiruošti patikroms
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai, siekdami įsitikinti, kaip ūkininkai laikosi reikalavimų, kovą pradėjo ūkių patikras. Norėdami padėti ūkininkams pasiruošti valdomų ūkių patikroms bei išvengti pažeidimų, atkreipiame dėmesį į svarbiausius reikalavimus ir naujausius taisyklių pakeitimus.
 
Siekdami, kad išmokos kuo greičiau pasiektų ūkininkus, agentūros specialistai skuba atlikti ūkių patikras. NMA Kontrolės departamento darbuotojai planuoja aplankyti 3 000 ūkių, kurių metu bus tikrinama, kaip laikomasi susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas taisyklių. Taip pat bus tikrinami pieno ūkių valdytojai, siekiantys susietosios paramos už pienines karves.
 
NMA tikrintojai, atlikdami patikras vietoje, kontroliuoja, kaip ūkininkai ir kiti paramos gavėjai, gavę Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto paramą, laikosi prisiimtų įsipareigojimų. Siekiama, kad pareiškėjai, dirbantys žemę ir besilaikantys prisiimtų įsipareigojimų, būtų tikrinami kuo rečiau, o galimai nesąžiningi pareiškėjai – kuo dažniau.
 
Kaip atrenkami ūkiai patikroms
 
Ūkiai patikroms atrenkami atsižvelgiant į 16 pareiškėją apibūdinančių rizikos kriterijų, kurių kiekvieno svarbumas skiriasi atskirose apskrityse. 2017 m. rizikos kriterijai buvo nustatyti remiantis 2016 m. atliktų patikrų rezultatais. Kuo daugiau pareiškėjas tenkina kriterijų, tuo jis rizikingesnis, todėl kiekvieno regiono rizikingų pareiškėjų grupės skiriasi.
 
Pavyzdžiui, pagal kriterijų „Praėjusiais metais turėjo neatitikimų pagal tą pačią priemonę“ analizuojami pareiškėjai, kurių ūkiuose buvo nustatytas įsipareigojimų nesilaikymas. Tačiau viename regione gali būti daugiau tokių pažeidimų padariusių pareiškėjų, o kitame – mažiau. Arba kitas kriterijus – „Pavėluotai arba paskutinę teikimo dieną pateikta paraiška“. Šis kriterijus yra labai svarbus, nes dažnai pažeidimai nustatomi pareiškėjų, pateikusių pavėluotai paraiškas, ūkiuose. Dar vienas kriterijus – „Veikla, nesusijusi su žemės ūkiu“. Kaip ir paminėtais atvejais, šis kriterijus pagal svarbumą užima skirtingą vietą skirtinguose regionuose.
 
Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pareiškėjo priskyrimas kuriai nors grupei nenulemia, kad jo valdomas ūkis bus atrinktas patikrai. Pareiškėjo valdomas ūkis pateks į patikroms atrinktų ūkių sąrašą tik atsižvelgiant į rizikos kriterijų visumą.
 
Norėdami padėti ūkininkams pasiruošti patikroms bei išvengti pažeidimų, primename naujausius taisyklių pakeitimus ir svarbiausius reikalavimus, kurių laikymasis bus tikrinamas artimiausiu metu atliekamų ūkių patikrų metu. Su detaliu patikrų atlikimo grafiku galite susipažinti paspaudę straipsnio pabaigoje esančią nuorodą.
 
Mėšlo ir (ar) srutų tvarkymas
 
Vienas iš kompleksinės paramos reikalavimų – draudimas mėšlą, srutas ir (ar) trąšas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad draudžiamuoju laikotarpiu (iki balandžio 1 d.) laukuose negali būti randama neįterpto mėšlo.
 
Gyvūnų ženklinimas
 
Siekiantys susietosios paramos už ūkinius gyvūnus turėtų neužmiršti gyvulius laiku ir tinkamai suženklinti. Galvijai ir avys ženklinami įsegant po vieną dviejų dalių įsago dalį į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu. Pažymėtina, kad gyvulių prieauglį privalu paženklinti ir įregistruoti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo.
 
Pametęs ausies įsagą gyvulys ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo įsago pametimo dienos turi būti paženklintas tokiu pat įsagu. Dėl naujo įsago reikia kreiptis į paslaugų tiekėją ar į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT). Jei patikros dieną įsagai dar nepagaminti, kontrolieriui reikėtų pateikti ausų įsagų užsakymo formą.
 
Duomenų suvedimas į ŪGR
 
Susietoji parama mokama už valdoje išlaikytas ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų bei Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas, ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius. Šie gyvuliai turi būti užregistruoti Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atvežimo į naują laikymo vietą informuojant VMVT teritorinį skyrių.
 
Už duomenų įvedimą į ŪGR atsako valdų valdytojai, partneriai, laikantys mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, paslaugų teikėjai (gyvulių produktyvumo kontrolės asistentai, privatūs veterinarijos gydytojai), Valstybinės maisto ir veterinarijos skyriai, skerdimo įmonės, prekiautojai ūkiniais gyvūnais. Patikros vykdymo ūkiuose metu bus tikrinama, ar pateikti duomenys ŪGR sutampa su duomenimis natūroje.
 
Atlikdami patikras pieno ūkiuose NMA specialistai be paminėtų reikalavimų taip pat tikrins, ar ūkininkai tinkamai deklaravo parduoto pieno kiekį.
 
Tinkamos sąlygos patikrai atlikti
 
Taupant ūkininkų laiką siekiama, kad patikra ūkyje vyktų kuo trumpiau. Vienas iš palengvinimų, paspartinančių patikras – gyvulių sugrupavimas pagal atskiras rūšis ir veisles. Pavyzdžiui, NMA specialistas lengviau ir greičiau suskaičiuos gyvulius ir patikrins jų ausų įsaguose įrašytus individualius numerius, jei pieninių veislių galvijai ir mėsinių veislių galvijai bus suvaryti į atskirus aptvarus. Sudaryti tinkamas sąlygas patikrai atlikti gyvulių ūkių valdytojai turėtų ne vėliau kaip per 48 val. nuo informavimo apie patikrą.
 
Taip pat patikros bus atliktos greičiau bei sklandžiau, jei pareiškėjai pateiks tinkamai užpildytus dokumentus: Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą GAŽ-1, gyvulio gimimą, pardavimą, nugaišimą liudijantį dokumentą GŽ-2 bei pasus gyvulių, gimusių iki 2011 m. liepos 1 d. Žurnalą GAŽ-1 pildo pats pareiškėjas, GŽ-2 – išduoda veterinarijos darbuotojas.
 
Primename, kad galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros rezultatus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 9 d. 12:11