Kviečiame teikti paramos paraiškas per ŽŪMIS
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.30

Kviečiame teikti paramos paraiškas per ŽŪMIS

Kviečiame teikti paramos paraiškas per ŽŪMIS
Primename Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis, pagal kurias šiuo bei artimiausiu metu galima teikti paramos paraiškas naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS). Paraiškų teikimas elektroniniu būdu turi daug privalumų, todėl pareiškėjai kviečiami negaišti laiko teikiant jas fiziškai.
 
Jau ketvirtus metus pareiškėjai turi galimybę pagal dalį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių teikti paraiškas elektroniniu būdu, naudodamiesi ŽŪMIS. Įvertinusių šios sistemos privalumus pareiškėjų nuolat daugėja, nes taip taupomas laikas, išvengiama klaidų, lanksčiai galima rinktis paros laiką paraiškai pateikti, be to, dalis reikiamų dokumentų tiesiogiai gaunami iš atitinkamų valstybės registrų ar informacinių sistemų. Svarbu tai, kad pareiškėjų užpildyta informacija iš karto matoma vidinėse NMA informacinėse sistemose, todėl specialistams, vertinantiems teikiamus dokumentus, nereikia suvesti gautos informacijos, jos palyginti su popieriuje esančia, taigi ir paraiškų vertinimas vyksta greičiau ir sklandžiau.
 
Aktualios veiklos sritys
 
Pateikti paraiškas elektroniniu būdu dar galima pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Paraiškos priimamos iki lapkričio 29 d.
 
Netrukus, nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 31 d., naudojantis ŽŪMIS portalu bus galima teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis:
  • „Parama smulkiesiems ūkiams“;
  • „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“
Raginame pareiškėjus nedelsti ir teikti paraiškas, nelaukiant paskutinės dienos, nes per dideli krūviai gali sutrikdyti sistemos darbą.
 
Taip pat primename, jog paramos gavėjai per ŽŪMIS gali teikti mokėjimo prašymus ir projekto įgyvendinimo ataskaitas. Teikiant dokumentus elektroniniu būdu, automatiškai parenkama tinkama dokumento forma, paramos gavėjui pateikiamos aktualios suplanuotos investicijos su patvirtintomis sumomis, taip pat numatyti pasiekti rodikliai ir jų reikšmės, nurodomi privalomi pateikti priedai. Yra ir daugiau pranašumų.
 
ŽŪMIS portalo internetinės prieigos adresas https://zumis.lt.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 11 d. 08:48