Kviečiame teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.30

Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas
Nuo pirmadienio (gegužės 4 d.) Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.
 
Paraiškas iki birželio 30 d. bus galima pateikti NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Pagal šią KPP veiklą remiama tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, plėtra.
 
Didžiausia paramos pagal KPP veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur. Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Pagal šią veiklą finansuojamas siekiant įgyvendinti projektą būtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbų atlikimas, naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kompiuterinės įrangos ir programų, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas. Prie tinkamų finansuoti išlaidų taip pat priskiriami su tradicinių amatų centrų plėtra susijusios viešosios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbai ir kitos įgyvendinimo taisyklėse numatytos išlaidos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 11:48