Kviečiame teikti paraiškas žuvininkystės sektoriaus atstovus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.02.03

Kviečiame teikti paraiškas žuvininkystės sektoriaus atstovus

Kviečiame teikti paraiškas žuvininkystės sektoriaus atstovus
Nuo vasario 3 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai gali teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles. Paraiškos renkamos iki kovo 31 d.
 
Priemonės tikslas – žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
 
Paramos paraiškas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, galima atsiųsti elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx arba pateikti naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Paramos paraiškos vertinamos Administravimo taisyklėse ir Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) nustatyta tvarka.
 
Kas gali teikti paraiškas?
 
Paramos paraiškas gali teikti įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios:
 • perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną);
 • perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
 • perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
Paramos gali kreiptis ir kooperatyvinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Taisyklių 7 punkte nurodytus reikalavimus. Atitiktis reikalavimui turi būti išlaikyta nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 
Remiama veikla
 
Remiamos veiklos, kurios skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti (visų pirma perdirbant (bet kokiu būdu paruošiant pateikiamą produktą), vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą) ir (ar) kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklos, kurios susijusios su nepageidaujamos priegaudos panaudojimu.
 
Paramos intensyvumas
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 000 Eur. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 300 000 Eur paramos lėšų.  
 
Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nustatytus atvejus.
 
Atrankos kriterijai
 
Projektų atrankos kriterijai:
 • Projektu investuojama į paties pareiškėjo sužvejoto laimikio perdirbimą, rinkodarą, tiesioginę prekybą. Projekte numatytų investicijų į savo sužvejoto laimikio perdirbimą, rinkodarą, tiesioginę prekybą vertė sudaro:
  • daugiau nei 55 proc. projekto vertės – 25 balai;
  • nuo daugiau nei 35 proc. iki 55 proc. projekto vertės – 15 balų;
  • nuo daugiau nei 10 proc. iki 35 proc. projekto vertės – 10 balų;
  • nuo daugiau nei 5 proc. iki 10 proc. projekto vertės – 5 balai.
 • Projekte numatytomis investicijomis ir (arba) veikla BPV vienam darbuotojui padidėja (lyginant ataskaitinių metų rodiklį su projekto įgyvendinimo pabaigos metų rodikliu):
  • daugiau nei 80 proc. – 25 balai;
  • daugiau nei 55 proc., bet ne daugiau nei 80 proc. – 20 balų;
  • daugiau nei 35 proc., bet ne daugiau nei 55 proc. – 15 balų;
  • daugiau nei 10 proc., bet ne daugiau nei 35 proc. – 10 balų;
  • daugiau nei 5 proc., bet ne daugiau nei 10 proc. – 5 balai.
 • Žvejybos veiklos zona. Žvejybos veikla vykdoma:
  • Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje – 25 balai;
  • vidaus vandenyse – 20 balų;
  • Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną – 15 balų;
  • tolimuosiuose žvejybos rajonuose – 10 balų.
 • Pareiškėjas yra:
  • fizinis asmuo, labai maža arba maža įmonė – 10 balų;
  • vidutinė įmonė – 5 balai.
 • Planuojamos sukurti naujos nuolatinės darbo vietos įgyvendinus projektą. Skiriama po 1 balą už kiekvienus įmonės darbuotojų skaičiaus didėjimo penkis procentus – iki 10 balų.
 • Daugiau kaip 60 proc. viso ataskaitiniais metais pagauto laimikio yra sužvejota atrankiosios verslinės žvejybos įrankiais – 5 balai.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka iš pixabay.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 3 d. 09:45