Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus programą „Bendradarbiavimo veikla“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.02.12

Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus programą „Bendradarbiavimo veikla“

Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus programą „Bendradarbiavimo veikla“
Nuo š. m. vasario 15 d. iki kovo iki kovo 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ priemonę „Bendradarbiavimo veikla“.
 
Paraiškas gali teikti dvisektorė vietos veiklos grupė (VVG), įgyvendinanti vietos plėtros strategiją (kai vadovaujantysis fondas – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai). Projekto partneriais gali būti žvejybos ir akvakultūros regiono VVG, dvisektorė VVG, miesto VVG, kaimo vietovių VVG, kitas viešasis juridinis asmuo – viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją (tik tarptautinio bendradarbiavimo projektų atveju).
 
Pagal priemonę remiamos veiklos, skirtos teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti. Atkreiptinas dėmesys, kad neremiami neformalūs apsikeitimai patirtimi, dvisektorių VVG tinklaveika (pvz., dvisektorių VVG, VVG susitikimai, vizitai, konferencijos ir kt., kuriuose pristatoma bendradarbiaujančiųjų VVG patirtis, kuri nėra susijusi su bendradarbiavimo projektu, ir vykdoma veikla neturi įtakos bendradarbiavimo projekto rezultatams).
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skiriama 42 tūkst. Eur paramos. Paramos gavėja (dvisektorė VVG) šią sumą gali naudoti inicijuodama teritorinio bendradarbiavimo ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo projektus arba kaip partnerė dalyvaudama įgyvendinant kitos VVG inicijuotus teritorinio bendradarbiavimo ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Paramos intensyvumas – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
 
Naudinga informacija
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 12 d. 08:46