Kviečiame teikti paraiškas investicijoms į akvakultūrą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.10

Kviečiame teikti paraiškas investicijoms į akvakultūrą

Kviečiame teikti paraiškas investicijoms į akvakultūrą
Nuo š. m. vasario 15 d. pradedamos rinkti paraiškos akvakultūros įmonių konkurencingumui ir gyvybingumui didinti. Iš viso 2016 metais akvakultūros sektoriaus atstovai galės pretenduoti į 5 mln. eurų Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramą.
 
Paraiškas dalyvauti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonėje „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ gali teikti labai mažos, mažos, vidutinės bei didelės įmonės, kurios jau dabar užsiima arba siekia užsiimti akvakultūros veikla.
 
Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos nuo š. m. vasario 15 d. iki balandžio 15 d.
 
Iki 500 tūkst. eurų projektui įgyvendinti
 
Labai mažų, mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių projektams įgyvendinti gali būti suteikiama  parama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didesnės akvakultūros įmonės gali pretenduoti į iki 30 proc. paramą nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 500 000 eurų. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Parama pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą, t. y. paramos gavėjas turės pradėti įgyvendinti projektą savo lėšomis, vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, pateikdamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.
 
Remiamos investicijos
 
Pareiškėjai, teikdami paraiškas, gali pretenduoti į paramą produktyvioms investicijoms į akvakultūrą, akvakultūros produkcijai ir auginamoms rūšims įvairinti. Taip pat akvakultūros įmonėms sudarytos sąlygos plėtoti papildomą veiklą, siekiant įvairinti akvakultūros įmonės pajamas.
 
Paramos lėšos galės būti skiriamos ir akvakultūros ūkiams modernizuoti, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą.
 
Akvakultūros įmonės investicijas gyvūnų sveikatai ir gerovei gerinti galės skirti įrangai ūkiams nuo laukinių plėšrūnų apsaugoti įsigyti.
 
Akvakultūros įmonėms – galimybė atkurti tvenkinius
 
Pareiškėjai gali tikėtis paramos ir esamiems akvakultūros tvenkiniams bei lagūnoms sutvarkyti. Projektų vykdytojams gali būti atlyginamos išlaidos, patirtos šalinant dumblą, taip pat dumblo nusėdimo prevencijai vykdyti.
 
Nuostatos netaikomos įmonėms, gaunančioms paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos.
 
Tinkamos finansuoti ir statybų išlaidos
 
Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūra“ paramos lėšomis gali būti finansuojamos tiek naujos statybos, tiek jau esamų pastatų rekonstravimas ar kapitalinis remontas, įrengimas bei modernizavimas.
 
Paramos lėšos gali būti skirtos gamybiniams ir pagalbiniams pastatams (įskaitant jų įrangą), žuvims veisti ir auginti skirtų uždarų vandens apykaitos, vandens tiekimo ir išleidimo sistemoms statyti, įrengti bei modernizuoti, infrastruktūrai projekto įgyvendinimo vietoje sukurti.
 
Taip pat paramos lėšos gali būti panaudotos atliekant žuvininkystės tvenkinių pagilinimo, vandens kanalų tinklo, pylimų, hidroįtvarų atnaujinimo darbus ir panašiai.
 
Naudinga
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 15:51