Kviečiame teikti paraiškas dėl žemės ūkio parodų, prekybos mugių bei konkursų organizavimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.04.04

Kviečiame teikti paraiškas dėl žemės ūkio parodų, prekybos mugių bei konkursų organizavimo

Kviečiame teikti paraiškas dėl žemės ūkio parodų, prekybos mugių bei konkursų organizavimo
 
Žemės ūkio ministerija nuo kovo 28 d. iki š. m. balandžio 11 d. 17 val. kviečia teikti paraiškas gauti valstybės paramą žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams, kurie vyksta Lietuvoje, bei konkursams organizuoti ir (ar) dalyvauti juose.
 
Parama teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 ,,Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
Paraiškas gali teikti:
 • žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimu užsiimantis subjektas;
 • žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų dalyvis.
Pareiškėja negali būti kaimo bendruomenė ar jas vienijanti organizacija (bendruomenių asociacija, sąjunga ar pan.). 
 
Nacionalinė parama teikiama šioms veiklos sritims:
 • Lietuvoje vykstančioms žemės ūkio, maisto ūkio, akvakultūros ir žuvininkystės parodoms, prekybos mugėms organizuoti ir (arba) dalyvauti jose (toliau – parodos);
 • konkursams (išskyrus konkūrus ir kitus sporto renginius) organizuoti ir (arba) dalyvauti juose (toliau – konkursas);
 • Lietuvos kaimo vietovėse vykstantiems, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams organizuoti (toliau – renginiai).
Atkreiptinas dėmesys, kad parama neteikiama pagalbos gavėjams, galintiems gauti pagalbą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“; taip pat parama neteikiama stovykloms organizuoti arba jų metu organizuojamiems renginiams.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Šio kvietimo paramos suma pagal veiklos sritis:
 • Lietuvoje vykstančioms žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms organizuoti ir (arba) dalyvauti jose – 40 tūkst. Eur;
 • Lietuvoje vykstantiems konkursams (išskyrus konkūrus ir kitus sporto renginius) organizuoti (arba) dalyvauti juose – 15 tūkst. Eur;
 • Lietuvoje kaimo vietovėse vykstantiems bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams organizuoti – 95 tūkst. Eur.
 
Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų įgyvendinimo taisyklių V skyriuje.
 
Paraiškų pateikimo tvarka
 
Paraiška su lydraščiu ir kitais dokumentais turi būti pateikta iki š. m. balandžio 11 d. 17 val. Paraiška (skenuota su parašais ir „Word“ formatu) turi būti išsiųsta elektroniniu paštu crypt:am9sYW50YS5rYXJ2ZWx5dGVAenVtLmx0:xx, o originalas – paštu Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyriui (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius) arba pristatytas į ŽŪM II a., 289 kab. Su paraiška ŽŪM teikiami dokumentai, kurie nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklių 21 punkte.
 
Paraiškų vertinimas ir atrankos kriterijai
 
Paraiškos tinkamumo vertinimas pradedamas nelaukiant paraiškų priėmimo termino pabaigos. Atlikus paraiškų tinkamumo vertinimą, pagal kiekvieną veiklos sritį, atitiktį atrankos kriterijams sudaroma teigiamai įvertintų paraiškų pirmumo eilė.
 
Atrankos balai pagal veiklos sritis suteikiami pagal šiuos atrankos kriterijus:
 • Kai paraiška teikiama parodoms organizuoti:
 • už pareiškėjo aktyvumą bei patirtį – suteikiama nuo 2 iki 10 balų;
 • už tai, kad pareiškėjas per paskutinius dvejus metus nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį, – suteikiama 10 balų;
 • už pareiškėjo prisidėjimą prie renginio organizavimo ir (arba) dalyvavimą jame (vertinama pagal pareiškėjo prisidėjimą nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų) – suteikiama nuo 10 iki 50 balų;
 • už Lietuvoje vykstančią tarptautinę parodą / mugę (vertinama pagal parodoje / mugėje dalyvaujančius dalyvius iš užsienio valstybių) – suteikiama nuo 10 iki 15 balų;
 • už parodos / mugės mastą (vertinama pagal dalyvių, pristatančių (prekiaujančių) savo gaminius, produkciją, skaičių) – suteikiama nuo 5 iki 15 balų.
 • Kai paraiška teikiama konkursams organizuoti:
 • už pareiškėjo aktyvumą bei patirtį – suteikiama nuo 10 iki 40 balų;
 • už tai, kad pareiškėjas per paskutinius dvejus metus nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį, – suteikiama 10 balų;
 • už pareiškėjo prisidėjimą prie renginio organizavimo ir (arba) dalyvavimą jame (vertinama pagal pareiškėjo prisidėjimą nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų) – suteikiama nuo 10 iki 40 balų;
 • už konkurso pobūdį (tarptautinis, vykstantis ne Lietuvoje, nacionalinis, rajoninis / savivaldybės) – suteikiama nuo 5 iki 40 balų.
 • Kai paraiška teikiama renginiams organizuoti:
 • už pareiškėjo aktyvumą (vertinama pagal pareiškėjo per praėjusius dvejus metus Lietuvos kaimo vietovėse organizuotus bendruomeniškumui kaime skatinti skirtus renginius) – suteikiama nuo 5 iki 15 balų;
 • už renginio pobūdį – suteikiama nuo 5 iki 10 balų;
 • už tradicinį, vyksiantį ne mažiau kaip 5 kartą renginį, suteikiama 10 balų;
 • už kaimo vietovės, kurioje organizuojamas bendruomeniškumą skatinantis renginys, gyvybingumą (vertinama pagal gyventojų skaičių) – suteikiama nuo 5 iki 15 balų;
 • už renginio turinį, susijusį su žemės ūkio tematika, – suteikiama 20 balų;
 • už asmenų iki 25 metų įtraukimą – suteikiama10 balų;
 • už asmenų iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įtraukimą – suteikiama10 balų;
 • už tai, kad pareiškėjas per paskutinius dvejus metus nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį, – suteikiama 10 balų.
Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo ar neskyrimo renginiui įgyvendinti, remdamasis Atrankos komiteto rekomendacijomis, priima ŽŪM kancleris. Gavusi galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo, Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) pareiškėjui avansu perveda:
 • 50 proc. sprendime dėl paramos skyrimo numatytos sumos (jei sprendime dėl paramos skyrimo nenumatyta kita avanso suma);
 • 100 proc. sprendime dėl paramos skyrimo numatytos sumos, kai renginys įgyvendinamas nuo einamųjų metų lapkričio 1 d. arba kai pareiškėjas yra biudžetinė įstaiga.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 14:44