Kviečiame suskubti pranešti apie ekologišką produkciją
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.01.10

Kviečiame suskubti pranešti apie ekologišką produkciją

Kviečiame suskubti pranešti apie ekologišką produkciją
Primename, kad ekologinių ūkių valdytojai iki sausio 15 d. turi pranešti sertifikuojančiai įstaigai apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologišką produkciją.
 
Pateikti informaciją apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologišką produkciją privalo ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje. Ekologinių ūkių valdytojai kasmet iki einamųjų metų sausio 15 d. turi pateikti informaciją VšĮ „Ekoagros“ apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją – nurodyti produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius.
 
Pranešti apie ekologišką produkciją galima ir internetu
 
Informacija apie realizuotą ekologišką produkciją pateikiama užpildant Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 3 lentelę „Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita“. Užpildytą lentelę galima pateikti ne tik e. paštu ar paštu, bet ir internetu, naudojantis Žemės ūkio informacinės sistemos (ŽŪMIS) prieiga https://zumis.lt.
 
Vienas informacijos apie realizuotą produkciją elektroninio pateikimo privalumų – sistema identifikuoja galimas suvedimo klaidas. Taigi pareiškėjas vėliau negaišta laiko tikslindamas duomenis. Be to, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai duomenis apie pareiškėjo realizuotos produkcijos rūšį bei turimus produkcijos likučius mato iš karto, tik pareiškėjui juos suvedus. Operatyviai gavę reikalingus duomenis, NMA specialistai greičiau apskaičiuos pareiškėjams skiriamą išmokų sumą, todėl ūkininkai greičiau sulauks paramos lėšų.
 
Pakeitus taisykles – palengvinimas
 
Praėjusių metų gruodžio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistose KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ taisyklėse numatytas palengvinimas, jei ūkininkai nespėtų iki nustatyto termino pateikti informacijos apie ekologiškos produkcijos realizavimą. Nuo šiol apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją ūkininkai gali pranešti vėliau, tačiau ne daugiau kaip po 25 kalendorinių dienų po nustatyto termino. Pažymėtina, kad pateikus informaciją po sausio 15 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc. Tuo tarpu pasibaigus pavėluotai teikiamos informacijos laikui parama einamaisiais metais mažinama 50 proc.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 11 d. 13:28