Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.05.24

Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu

Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu
Šiais metais paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ bus renkamos nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d.
 
Žemės ūkio ministerija gegužės 23 d. paskelbė šios veiklos srities įgyvendinimo taisyklių, numatomų taikyti artėjančiam paraiškų rinkimui, projektą. Su projektu galite susipažinti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9c47d6d17d2011e98a8298567570d639.
 
Pastabos taisyklių projektui teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad NMA teikia konsultacijas tik pagal patvirtintas taisykles.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 24 d. 13:49