Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu dėl apsaugos nuo vilkų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.01.21

Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu dėl apsaugos nuo vilkų

Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu dėl apsaugos nuo vilkų
Šiais metais pirmą kartą bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Šios paraiškos bus renkamos jau nuo vasario 3 d.
 
Žemės ūkio ministerija sausio 17 d. paskelbė šios veiklos srities įgyvendinimo taisyklių, numatomų taikyti artėjančiam paraiškų rinkimui, projektą. Su projektu galite susipažinti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/771cf1e0391a11eabd71c05e81f09716.
 
Pastabos taisyklių projektui teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad NMA teikia konsultacijas tik pagal patvirtintas taisykles.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 21 d. 11:47