Kviečiame susipažinti su investicijų katalogu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.11.14

Kviečiame susipažinti su investicijų katalogu

Kviečiame susipažinti su investicijų katalogu
Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas naujuoju paramos laikotarpiu remiamas pagal veiklą „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.
 
Paraiškos šiai veiklai finansuoti buvo priimamos tiek praėjusiais, tiek šiais metais. Šiuo metu nemažai paramos gavėjų, įgyvendinančių projektus, teikia mokėjimo prašymus. NMA specialistai, atlikę rinkos analizę, kurios metu buvo surinkta ir išanalizuota prekių gamintojų / tiekėjų pateikta informacija, parengė dažniausiai įsigyjamų investicijų vidutinių rinkos kainų katalogą, su kuriuo kviečiami susipažinti projektų vykdytojai.
 
Šiame kataloge rasite didžiąją dalį investicijų, patiriamų įrengiant ir atnaujinant viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros projektus. Lentele naudosis NMA specialistai, vertindami paramos gavėjų pateiktą dokumentaciją – nors kiekvienas projektas yra individualus bei galimi išskirtiniai atvejai, surinkta informacija pasitarnaus siekiant išvengti dirbtinai užaukštintų kainų, be to, ji užtikrins spartesnį mokėjimo prašymų vertinimą, o tuo pačiu – ir paramos lėšų išmokėjimą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. lapkričio 14 d. 15:35