Kviečiame puoselėti tradicinius amatus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.10

Kviečiame puoselėti tradicinius amatus

Kviečiame puoselėti tradicinius amatus
Visą gegužės mėnesį bus renkamos tradicinių amatų puoselėtojų paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“. Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai galima teikti nuo gegužės 2 d. iki gegužės 31 d.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 254 551 Eur paramos lėšų.
 
Parama – viešiesiems juridiniams asmenims
 
Pagal veiklą į paramą gali pretenduoti tik viešieji juridiniai asmenys, o remiama veikla – tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo“, plėtra. Žinotina, kad nebus priimamos kartu su partneriais teikiamos paraiškos.
 
Svarbu atitikti savivaldybės plėtros strateginį planą
 
Projektai, įgyvendinami pagal veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“, galės būti vykdomi tiek kaimo vietovėje, tiek miestelyje, mieste ar savivaldybės centre, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius.
 
Paramą numatyta teikti tiems tradicinių amatų centrams, kurie teikia viešąsias paslaugas (vykdo mokymus, edukacinius užsiėmimus, rengia paskaitas, demonstruoja tradicinius amatus ir pan.), o jų veikloje dalyvauja tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus.
 
Teikiant paraišką svarbu atkreipti dėmesį, jog planuojamas vykdyti projektas turi atitikti savivaldybės plėtros strateginį planą. Vykdomas projektas turės būti ne pelno projektas, o jį įgyvendinant įsigytos investicijos privalės būti nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto atnaujinimą – šių reikalavimų turės būti laikomasi ir visą projekto kontrolės laikotarpį.
 
Paramos intensyvumas – 90 proc.
 
Didžiausia numatyta skirti paramos suma vienam projektui – 200 000 Eur. Šios paramos lėšomis kompensuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Parama galės būti skiriama nepažeidžiant nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo reikalavimų.
 
Už paramos lėšas bus galima įsigyti naują įrangą, įrenginius, techniką, mechanizmus, baldus, kitas įgyvendinimo taisyklėse nurodytas prekes; priemones ir medžiagas, reikalingas tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas ir tradicinių amatų demonstravimui vykdyti (išskyrus maisto produktus); atlikti projektui įgyvendinti būtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus; projekto įgyvendinimo vietoje sukurti viešąją infrastruktūrą (apšvietimą, privažiavimą ir kt.). Taip pat paramos lėšomis bus kompensuojamos viešinimo bei bendrosios išlaidos. Bendrųjų išlaidų finansuojama dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, taip pat ne didesnė kaip 1 800 Eur, o jei projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, – ne didesnė kaip 3 000 Eur kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM.
 
Taikomi atrankos kriterijai
Pareiškėjų projektai pagal veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Paraiškose prašomai paramos sumai viršijus kvietimui skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas planuoja, kad tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, į savo veiklą įtrauks 10 ir daugiau tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio paveldo produktus, – suteikiama 20 balų.
2. Tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas – suteikiama 20 balų.
3. Tradicinių amatų centro, į kurį investuojama paramos lėšomis, patalpose demonstruojami tradiciniai amatai – suteikiama 20 balų.
4. Tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui – suteikiami 25 balai.
5. Tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, rengia tautinio paveldo produktų ekspozicijas arba parodas – suteikiama 15 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 10 d. 16:43