Kviečiame pasirūpinti meldinių nendrinukių buveinėmis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.28

Kviečiame pasirūpinti meldinių nendrinukių buveinėmis

Kviečiame pasirūpinti meldinių nendrinukių buveinėmis
Nuo balandžio 3 d. kviečiame kreiptis paramos meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 716 054 Eur paramos lėšų.
 
Meldinė nendrinukė yra įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Šie saugomi paukščiai gyvena šlapiose pievose vos penkiose pasaulio šalyse. Parama meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“.
 
Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose balandžio 3 d. – liepos 31 d. Paramos lėšomis finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 Eur (be PVM).
 
Tinkamos skirti paramą teritorijos
 
Veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valdomi natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotai sutampa su meldinei nendrinukei svarbiomis teritorijomis.
 
Tinkamos skirti paramą teritorijos yra pažymėtos žemėlapiuose, kuriuos galima rasti apsilankius interneto svetainėje www.meldine.lt. Šie plotai yra Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių, Marijampolės savivaldybėse.
 
Darbus pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 d.
 
Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, turi prisiimti įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatą. Tvarkymo darbus reikia pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 dieną ir baigti ne vėliau kaip kitų metų kovo 1-ąją.
 
Tvarkomas plotas turi būti pareiškėjo valdomas nuomos, panaudos pagrindais, nuomos / panaudos sutartys turi būti registruotos VĮ Registro centre ir sudarytos ne trumpesniam nei numatytam pagal veiklą (įskaitant tęstinę) laikui.
 
Taip pat pareiškėjas, teikdamas paraišką savo vardu, turi būti įregistravęs valdą kaip valdos valdytojas.
 
Vykdyti tęstinę veiklą
 
Pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ remiamas natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas, t. y. krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai, šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai, nukirstų krūmų ir nupjautos žolės ir nendrių išvežimo darbai. Paramos gavėjas turi atlikti darbus pagal savivaldybės specialisto parengtą sąmatą, kurioje apskaičiuota, kiek lėšų reikia, siekiant sutvarkyti kiekvieną plotą.
 
Atlikęs sąmatoje numatytus tvarkymo darbus, paramos gavėjas iki kitų metų kovo 1 d. NMA pateikia pranešimą apie atliktus darbus. Paramos lėšos išmokamos tik atlikus patikrą vietoje.
 
Svarbu tai, kad paramos gavėjai, baigę tvarkymo darbus ir apie tai informavę NMA, 5, 6 ar 7 metus tuose pačiuose plotuose privalo vykdyti tęstinę natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų pateiktos paramos paraiškos atrenkamos taikant atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad nesurinkta mažiausiai privalomų 40 balų, paramos paraiška atmetama. Parama skiriama daugiausia atrankos balų surinkusiems pareiškėjams, neviršijant šiam paraiškų rinkimo etapui skirtos paramos sumos.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
  1. Pareiškėjo deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti, ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, – suteikiami 25 balai.
  2. Pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja įgyvendinant kitas paramos už plotus agroaplinkosaugos priemones:
  • ilgiau kaip 5 metus – suteikiami 25 balai;
  • iki 5 metų – suteikiama 10 balų.
 
Atidžiai užpildyti paraišką
 
NMA administratoriai primena, kad pareiškėjas prieš teikdamas paraišką pasitikrintų, ar iki galo užpildė paraišką, nes vėliau gaištamas laikas laukiant iš pareiškėjo reikalingos informacijos, o tai  lemia užsitęsusį paraiškos vertinimo procesą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 29 d. 11:18