Kviečiame naudotis NMA statistikos žemėlapiu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.29

Kviečiame naudotis NMA statistikos žemėlapiu

Kviečiame naudotis NMA statistikos žemėlapiu
Primename, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėje www.nma.lt pateikiama aktuali statistika ir projektų žemėlapis.
 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programų, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programų, taip pat tiesioginių išmokų statistiniai duomenys nuolat atnaujinami. Visi besidomintys juos gali rasti čia.
 
Čia galima sužinoti, kiek paraiškų pagal atitinkamas programas yra surinkta, kokia bendra paraiškose prašoma paramos suma, kokia paramos suma patvirtinta, išmokėta ir kt. Pateikiama ir statistinė informacija apie atitinkamos programos patikras ir pažeidimus, „Pasitikėjimo linija“ pateiktus pranešimus. Galima sužinoti ir kiekvienos priemonės ar veiklos srities informaciją atskirai. Diagramoje informacija pateikiama pagal savivaldybes, metus, tad galima pateiktus duomenis palyginti.
 
Projektų žemėlapyje naudotojai galės rasti dominantį projektą pagal savivaldybę arba pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, nacionalinėmis lėšomis finansuojamą priemonę „Parama kaimo bendruomenių veiklai“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Kaip naudotis projektų žemėlapiu ir ieškoti statistinės informacijos apie įgyvendintus projektus, galite sužinoti čia.
 
Kviečiame naudotis žemėlapiu bei domėtis ir aplankyti šalia esančius objektus, kurie buvo įkurti, įrengti panaudojus Europos Sąjungos bei valstybės paramą. Pateikiama informacija – tai vienas iš skaidrumo įrankių, padedantis paprastai ir informatyviai perduoti vartotojui aktualią informaciją apie projektus, įgyvendintus padedant Nacionalinei mokėjimo agentūrai. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 29 d. 13:32