Kviečiame kreiptis paramos norinčius naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.07.22

Kviečiame kreiptis paramos norinčius naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius

Kviečiame kreiptis paramos norinčius naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius
Nuo rugpjūčio 1 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“. Paraiškos renkamos iki rugsėjo 30 d.
 
Dėl paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės turi būti užregistruotos ir turėti   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą. Paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių, o pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Priemonės tikslas – vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas bei su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.
 
Pagal priemonę remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą. Parama neteikiama genetiškai modifikuotų organizmų auginimo veiklai.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 100 000 eurų. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta daugiau kaip 254 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Įmonių, kurios neatitinka MVĮ statuso, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Atrankos kriterijai
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai:
 • Pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą:
  • ne mažiau kaip 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos – suteikiama 20 balų;
  • ne mažiau kaip 3 metus – suteikiama 15 balų;
  • ne mažiau kaip 1 metus – suteikiama 10 balų.
 • Pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, turinti gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą, – suteikiama 10 balų.
 • Pareiškėjas yra MVĮ, užsiimanti akvakultūros veikla:
  • pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiama 20 balų;
  • pareiškėjas yra maža įmonė arba vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų.
 • Projekto investicijos susijusios su dviem (pvz., terminės ir saulės energijos) atsinaujinančios energijos šaltiniais – suteikiama 10 balų.
 • Projekto investicijos į integruotą saulės elektrinę (pvz., įrengiant saulės modulius, kurie atlieka stogo, tvoros, užkardos ar kitą panašią funkciją ir generuoja švarią bei pigią elektros energiją) – suteikiama 10 balų.
 • Pareiškėjas paramos paraiškoje numato, kad projekto kontrolės laikotarpiu:
  • generuojamas saulės elektros kiekis sudarys 50 ir daugiau proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 20 balų;
  • generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 30–49 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 15 balų;
  • generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 20–29 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 10 balų;
  • generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 10–19 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – skiriama po vieną balą už kiekvieną mažesnį paramos intensyvumo visą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 10 balų (už ne daugiau kaip 10 proc.).
Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 30 privalomųjų balų.
 
Paraiškų pateikimas
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. liepos 22 d. 09:39