Kviečiame kreiptis paramos akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.04.12

Kviečiame kreiptis paramos akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti

Kviečiame kreiptis paramos akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti
Nuo 2021 m. balandžio 19 d. iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ supaprastintąsias taisykles (Priemonė).
 
Paraiškas pagal Priemonę gali teikti labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Priemonės konkretus tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių,  konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, saugos ir darbo sąlygų gerinimas.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 400 000 eurų.
 
Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms gali būti iki 50 proc., kitoms įmonėms suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies, kurios nepadengia paramos lėšos, bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas. Paramos paraiška su partneriais neteikiama.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti ir paramos lėšos išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. balandžio 12 d. 14:05