Kviečiame kreiptis dėl konsultacijų ūkio valdymo bei kitais klausimais
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.09.20

Kviečiame kreiptis dėl konsultacijų ūkio valdymo bei kitais klausimais

Kviečiame kreiptis dėl konsultacijų ūkio valdymo bei kitais klausimais
Informuojame, kad jau atrinkti ir patvirtinti konsultavimo paslaugų teikėjai, į kuriuos gali kreiptis ūkininkai, miško valdytojai dėl konsultacijų ūkio valdymo bei kitais klausimais.
 
Paraiškos konsultavimo paslaugoms teikti buvo renkamos š. m. birželio 25 d. – liepos 26 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Įvertinus pateiktas paraiškas, konsultavimo paslaugų teikėjais buvo patvirtintos dvi įmonės – VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir UAB „ART21“.
 
Kas gali pasinaudoti paslaugomis
 
Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ar kiti žemės valdytojai, miško valdytojai ar kaimo vietovėje veikiančios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės dėl konsultavimo paslaugų gali kreiptis, jei jie buvo patvirtinti paslaugų gavėjais. Pažymėtina, kad konsultavimo paslaugos bus teikiamos ne tik 2019–2021 m., bet ir 2016–2018 m. laikotarpiui patvirtintiems paslaugų gavėjams (jei pastarieji per 36 mėn. nespėjo išnaudoti visos ar dalies skirtos paramos sumos).
 
Konsultavimo paslaugų gavėjai, kurie 2016–2018 m. laikotarpiu buvo patvirtinti pagal konsultavimo paslaugos kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms sritį, turi galimybę pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per 36 mėnesius nuo konsultavimo paslaugų teikėjų patvirtinimo dienos.
 
Galimybė pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per 36 mėnesius nuo konsultavimo paslaugų teikėjų patvirtinimo galioja ir patvirtintiems konsultavimo paslaugų gavėjams, pateikusiems paraiškas 2019–2021 m. laikotarpiu pagal visas konsultavimo paslaugų sritis.
 
Tuo tarpu kiti konsultavimo paslaugų gavėjai, kurie 2016–2018 m. laikotarpiu buvo patvirtinti pagal konsultavimo paslaugų sritis – konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams ir konsultavimo paslaugos miško valdytojams, turėtų suskubti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per 36 mėn. nuo jų patvirtinimo paramos gavėju dienos.
 
Konsultavimo paslaugų sritys
 
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba konsultuos pagal visas konsultavimo paslaugų sritis:
  1. konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams;
  2. konsultavimo paslaugos miško valdytojams;
  3. konsultavimo paslaugos kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 
Tuo tarpu UAB „ART21“ konsultuos konsultavimo paslaugų gavėjus tik pagal vieną veiklos sritį – konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams.
 
Taigi konsultavimo paslaugų gavėjai, kurie pasirinko konsultavimo paslaugų ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams sritį, turės teisę / galimybę pasirinkti vieną iš atrinktų konsultavimo paslaugų teikėjų, tuo tarpu konsultavimo paslaugų gavėjai, pasirinkę konsultavimo paslaugų miško valdytojams arba konsultavimo paslaugų kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms sritis, galės kreiptis tik į VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą.
 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad konsultavimo paslaugų gavėjai turi pasirinkti tik vieną konsultavimo paslaugų teikėją, kuris konsultuos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ taisyklėse nurodytomis temomis.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 20 d. 12:16