Kviečiame kaimo bendruomenes pasinaudoti parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.01.09

Kviečiame kaimo bendruomenes pasinaudoti parama

Kviečiame kaimo bendruomenes pasinaudoti parama
Informuojame, kad nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.
 
Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);
- bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.
 
Šiems projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. eurų.
 
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“. Taisyklėse išdėstyti reikalavimai pareiškėjams, pateiktas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kita aktuali informacija. Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir NMA interneto svetainėse (zum.lrv.lt, www.nma.lt).
 
Paramos paraiška NMA gali būti pateikta vienu iš šių būdų:
- Spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną .doc arba .docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius).
- Elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus .pdf formatu) ir paramos paraiškos formą (.doc arba .docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx.
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx.
 
Naudinga informacija
 
(Nauja vaikų žaidimų aikštelė Mirklių kaime (Raseinių r. VVG nuotr.)
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 9 d. 12:39