Kviečiame investuoti į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.25

Kviečiame investuoti į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą

Kviečiame investuoti į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą
Nuo šiandien, t. y., gegužės 25 d., iki liepos 24 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.
 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 
Paramos tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas.
 
Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (50 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Didžiausia galima suma projektui yra 1 200 000 eurų. Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 4 500 000 eurų.
 
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
(Pajūrio regioninio parko nuotr.)
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 25 d. 09:24