Kviečiame į vaizdo konsultaciją!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.04.16

Kviečiame į vaizdo konsultaciją!

Kviečiame į vaizdo konsultaciją!
Informuojame, kad šių metų balandžio 22 d. nuo 14 iki 16 val. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Tiesioginės paramos departamento direktorė Sonata Miškinienė individualiai konsultuos tema „Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas 2013 m.“. Konsultacija bus vykdoma internetinės telefonijos (Skype) pagalba.
 
Prasideda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas
 
2013 m. balandžio 15 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas, kurio metu pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti šios paramos:
 
 • Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;
 • Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis;
 • Paramos pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“;
 • Paramos pagal priemonę „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ (parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje);
 • Paramos pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“ (parama Natura 2000 miškų teritorijose);
 • Paramos pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“;
 • Paramos pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“;
 • Atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų.
 
Deklaracijoje pateikti informaciją apie įveistą miško plotą turi ir tie pareiškėjai, kurie dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 
Bus teikiama vaizdo konsultacija
 
Vaizdo konsultacijos metu Sonata Miškinienė atsakys į pareiškėjui rūpimus klausimus šiomis temomis:
 
 • Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo, paramos administravimo naujovės 2013 m.
 • Geros agrarinės būklės ir valdymo reikalavimų laikymosi aktualijos.
 • 2012 m. patirtis: dažniausi neatitikimai paraiškose, jų sprendimo būdai ir taikomos sankcijos.
 
Vaizdo konsultacija bus vykdoma naudojantis internetinės telefonijos paslaugomis. Prisijungti prie individualios vaizdo konsultacijos bus galima spaudžiant Skype piktogramą (nuoroda bus aktyvuota vaizdo konferencijos metu):
 
 
Konsultacijai būtina Skype programinė įranga, įdiegta skambinančiojo kompiuteryje, mikrofonas ir stabilus interneto ryšys*.
 
Atkreipiame dėmesį, kad konsultacijos bus teikiamos individualiai, taigi, vienu metu galės būti konsultuojamas vienas asmuo. Primename, kad informacija NMA kompetencijai priklausančiais klausimais teikiama ir bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 (trumpasis numeris 1841). Daugiau informacijos apie asmenų konsultavimą NMA galite rasti čia**.
 
Kviečiame būti aktyviais!
* Kaip įdiegti ir naudotis reikalinga programine įranga, galite sužinoti peržiūrėję šią mokomąją medžiagą.
**Taip pat siūlome susipažinti su informacija skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 14:59