Kviečiame dalyvauti kokybės sistemose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.24

Kviečiame dalyvauti kokybės sistemose

Kviečiame dalyvauti kokybės sistemose
Š. m. balandžio 1 d. pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos bus priimamos iki š. m. birželio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Finansinės paramos pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ gali kreiptis nustatyta tvarka įregistravę valdą ūkininkai, auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir, kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, turintys kiekvienoje iš remiamų veiklų dalyvauti būtiną sertifikatą. Šiam paraiškų rinkimui skirta 180 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Remiamos trys veiklos sritys
 
Parama teikiama pareiškėjams, naujai įsijungiantiems į tris pagal priemonę remiamas kokybės sistemas, t. y. ekologiškų produktų gamybos sistema, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų gamybos sistema ir nacionalinė maisto kokybės sistema.
 
Pažymėtina, kad nacionalinės maisto kokybės sistemos produkcijai visu ankstesniu programavimo laikotarpiu buvo taikyta sąvoka „IKP – išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktai“. Praėjusiais metais pakeitus taisykles „išskirtinės kokybės produktas“ vadinamas „pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą pagamintu produktu“ (NKP). Šiai grupei priskiriami šie produktai: medus, perdirbti grūdų produktai, paukštiena, triušiena, aviena, kitų rūšių mėsa ir jos gaminiai, pienas ir jo gaminiai, kiaušiniai, vaisiai, uogos, daržovės ir jų perdirbti produktai.
 
Parama teikiama iki 5 metų
 
Dalyvaujantiesiems priemonėje „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams parama siekia iki 2 998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2 776 Eur, NKP gamybos sistemos dalyviams – 2 895 Eur per metus.
 
Paramos lėšomis, priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.
 
Taip pat kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo bei kitos išlaidos. Kompensuojamas ir metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
 
Paraiškų atrankos kriterijai
 
Atsižvelgiant į atitiktį KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškai suteikiami balai. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
  • Pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra iki 8 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 50 balų; didesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo programos „Leader“ ir su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi susijusiose žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintose mokymų programose (pateiktas mokymų organizatoriaus išduotas pažymėjimas) – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 17 d. 16:26