Kviečiame apdrausti ūkinius gyvūnus ir gauti kompensaciją
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.06

Kviečiame apdrausti ūkinius gyvūnus ir gauti kompensaciją

Kviečiame apdrausti ūkinius gyvūnus ir gauti kompensaciją
Iki gruodžio 30 d. renkamos paraiškos pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ dėl ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo.
 
Paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektas, kuris:
  • laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre;
  • yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą;
  • yra apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų.
Remiami sektoriai – galvijininkystė, avininkystė, ožkininkystė, arklininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė.
 
Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas gali teikti vieną paramos paraišką, teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia kompensuotina draudimo įmokos suma pagal draudimo sutartį – 70 proc. tinkamos finansuoti draudimo įmokos sumos. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieneri metai. Paraiškų rinkimo etapui skirta 546 026 Eur paramos lėšų.
 
Pirkimo procedūros
 
Siekdami, kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti:
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos renkamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos. Paraiška pateikiama asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ar elektroniniu paštu. Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 6 d. 12:16