Kuo vadovautis vykdant patalpų nuomos pirkimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.12.28

Kuo vadovautis vykdant patalpų nuomos pirkimus

Kuo vadovautis vykdant patalpų nuomos pirkimus
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atkreipė dėmesį, kad viena iš dažniausių pareiškėjų ir paramos gavėjų pirkimo procedūrų vykdymo klaidų tebėra patalpų nuomos įsigijimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.
 
Siekdama mažinti minėtų klaidų skaičių, NMA primena, kad Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog įstatymo nuostatos netaikomos nekilnojamųjų daiktų nuomai, nekilnojamųjų daiktų nuomos įsigijimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 
Nuomos pirkimo vykdymo tvarką reglamentuoja Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Remiantis šiuo aprašu, nekilnojamųjų daiktų nuomos pirkimai turi būti vykdomi skelbiamų arba neskelbiamų derybų būdu.
 
Primintina, kad iškilus klausimų dėl pirkimų procedūrų vykdymo pareiškėjai NMA svetainėje nurodytais kontaktais gali kreiptis į NMA Pirkimų skyrių.
 
Kitą naudingą informaciją apie pirkimus rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gruodžio 28 d. 15:23