Kreiptis paramos draudimo įmokoms kompensuoti – dar nevėlu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.12.13

Kreiptis paramos draudimo įmokoms kompensuoti – dar nevėlu

Kreiptis paramos draudimo įmokoms kompensuoti – dar nevėlu
Primename, kad ūkininkai dar gali teikti paraiškas pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti.
 
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu. Paraiškos priimamos savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijoje.
 
Iki lapkričio pabaigos Lietuvos ūkininkai pateikė 129 paraiškas pasėlių ir augalų draudimo įmokoms kompensuoti. Daugiausia paraiškų gauta Joniškio rajono savivaldybėje (34), toliau rikiuojasi Šiaulių, Kėdainių rajonų savivaldybės – jose gauta po 13 paraiškų. Taip pat paraiškų jau sulaukė Kauno, Kelmės, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Šiaulių, Švenčionių, Varėnos, Vilkaviškio, Akmenės, Biržų, Ignalinos, Jonavos rajonų, Birštono, Elektrėnų savivaldybės. Šiais metais paraiškas ūkininkai gali teikti iki gruodžio 30 d.
 
Kompensacija – atsižvelgiant į nustatytus įkainius
 
Paramos pasėlių draudimo įmokoms kompensuoti gali kreiptis augalininkyste, sodininkyste ir daržininkyste užsiimantys ūkio subjektai, siekiantys atgauti kompensacijos už pasėlių ir augalų nuo iššalimo ir (arba) sausros draudimo įmokos dalį. Ūkio subjektai turi atitikti aktyvaus ūkininko sąvoką.
 
Nepaisant, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne, pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 30 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama 65 proc. draudimo įmokos sumos. Kompensacija apskaičiuojama atsižvelgiant į didžiausius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis. 2016–2020 metų pasėlių ir augalų draudimo įmokų įkainiai nustatyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-594.
 
Prieš sudarydami draudimo sutartis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugų pirkimus vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.
 
Prieš pateikiant paraišką – pasirašyti draudimo liudijimą
 
Prieš teikdamas paraišką ūkininkas turi pasirašyti su draudimo bendrove draudimo liudijimą / draudimo paraišką ne ilgesniam kaip vienam augalų vegetacijos laikotarpiui ir jame / joje turi būti nurodyta:
  • duomenys apie draudimo įmonę ir subjektą, kuriam nuosavybės teise priklauso draudžiama produkcija;
  • kiekvienos augalų rūšies draudimo įmokos suma;
  • kiekvienos augalų rūšies draudimo suma, draudimo laikotarpis, apdraustų augalų plotai pagal augalų rūšis ir rizikos, nuo kurių draudžiamasi, bei 30 proc. kiekvienos apdraustos produkcijos rūšies vidutinė metinė trejų metų produkcija.
 
Pareiškėjas visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką turi sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.
 
Paramos išmokėjimas
 
Parama mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą, ji mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne. Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas, nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. savivaldybei turi pateikti šiuos dokumentus:
 
  • draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas;
  • visų įvykusių draudiminių įvykių (jei jų buvo) žalų pranešimų originalus arba kopijas bei paaiškinimus dėl augalų atsėjimo ar atsodinimo, jeigu drausti plotai yra didesni negu deklaruoti;
  • visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimo patvirtinimo dokumentų kopijas.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gruodžio 13 d. 16:17