KPP projektams „pro rata“ principas netaikomas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.23

KPP projektams „pro rata“ principas netaikomas

KPP projektams „pro rata“ principas netaikomas
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia pareiškėjų ir paramos gavėjų dėmesį, jog teikiant paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones būtina numatyti, kad iš numatytų patirti ir (ar) patirtų išlaidų tinkamoms finansuoti išlaidoms būtų priskirta visa išlaidų dalis. Tais atvejais, kai iš patirtų išlaidų tik tam tikra dalis priskiriama tinkamoms finansuoti išlaidoms, vertinant projektus pagal KPP priemones pro rata (kitaip – proporcingumo) principas nėra taikomas.
 
Žinotina, jog, įsigaliojus žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-281 patvirtintai naujai Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių redakcijai, pro rata principo teorinė taikymo galimybė buvo panaikinta.
 
Taigi parama nebus teikiama, jei tik dalis išlaidų gali būti laikomos tinkamomis finansuoti, pvz., jei įgyvendinant projektą įrengtos saulės jėgainės pagaminamą elektros energiją numatoma panaudoti visam pastatui, kuris bus naudojamas projektui ir jame bus vykdoma veikla, bet ne visas pastatas yra susijęs su projektu: dalyje pastato įrengtas autoservisas, nors įmonė paramos prašo produktų pakavimui, tokiu atveju visos išlaidos, numatytos saulės jėgainei, bus laikomos netinkamomis finansuoti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 28 d. 08:47