KPP I krypties priemonėms įgyvendinti patvirtinta 90 proc. paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.01.10

KPP I krypties priemonėms įgyvendinti patvirtinta 90 proc. paramos lėšų

KPP I krypties priemonėms įgyvendinti patvirtinta 90 proc. paramos lėšų
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) I krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonėms įgyvendinti jau patvirtinta 90 proc. skirtų lėšų, o paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją daugiau kaip 300 mln. Lt. Iš viso I krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonėms įgyvendinti skirta apie 3,4 mlrd. Lt, 2007–2012 m. pateiktose 109,6 tūkst. paraiškose prašoma paramos suma siekia apie 3,9 mlrd. Lt.
 
Trumpai apžvelgsime 2012 m. pateiktų paraiškų ir prašomos sumos statistiką pagal KPP I krypties priemones.
 
Praeitais metais pagal KPP I kryptį „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ iš viso pateikta apie 1,8 tūkst. paraiškų, jose prašoma 153,7 mln. Lt paramos. Šios krypties priemonėms įgyvendinti 2012 m. buvo skirta daugiau kaip 247,2 mln. Lt paramos lėšų.
 
Programiniam laikotarpiui einant į pabaigą ir senkant paramos lėšoms, 2012 m. buvo taikomi tam tikri apribojimai. Pavyzdžiui, į teikiamą paramą pagal KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį galėjo pretenduoti tik pienininkystės ūkiai. Praeitais metais pienininkų pateiktose paraiškose prašoma 13,4 mln. Lt paramos, ta suma ir buvo paskirta pieno ūkiams restruktūrizuoti.
 
Pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ 2012 m. paraiškas galėjo teikti tik įgyvendinantys projektus mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse asmenys, kurie užsiima gyvulininkyste. 100 jaunųjų ūkininkų praeitais metais prašė daugiau nei 13,3 mln. Lt paramos, o tai viršijo metams skirtąją sumą du kartus. KPP priemonei įgyvendinti 2012 m. buvo skirta 6,5 mln. Lt.
 
Pagal priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį praeitais metais buvo pateiktos 24 paraiškos, jose prašoma paramos suma siekė daugiau kaip 61,9 mln. Lt. Žemės ūkio produktų projektams įgyvendinti 2012 m. iš viso buvo numatyta skirti apie 45,7 mln. Lt paramos lėšų. Taigi, prašoma paramos suma viršijo skirtąją 16 mln. Lt. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu buvo leista vertinti visas 2012 m. pateiktas paraiškas. Trūkstamą 16 mln. Lt sumą planuojama susigrąžinti pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“.
 
KPP priemonei „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ įgyvendinti 2012 m. buvo skirta 19 mln. Lt. Praeitais metais paramos kreipėsi 614 ūkininkų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra 1–3,99 ekonominio dydžio vieneto (EDV). Smulkiųjų ūkininkų pateiktose paraiškose prašoma paramos suma siekė 12,7 mln. Lt. 2012 m. skirtoji parama šiai priemonei įgyvendinti nebuvo išnaudota.
 
2012 m. paraiškas pagal KPP priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ pateikė 230 vyresnio amžiaus ūkininkų, o prašoma paramos suma siekė 2,1 mln. Lt. Lyginant su ankstesniaisiais KPP programos įgyvendinimo metais, 2012 m. gauta mažiausiai paraiškų paramai gauti (2007 m. – 698, 2008 m. – 443, 2009 m. – 466, 2010 m. – 441, 2011 m. – 419, 2012 m. – 230 paraiškų). Vertėtų priminti, kad iš KPP paramos lėšų mokamos kompensacinės išmokos vyresnio amžiaus ūkininkams, pateikusiems paraiškas ankstesniuoju programiniu laikotarpiu (pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų planą). Pastariesiems 2012 m. buvo skirta 65 mln. Lt.
 
Lyginant su 2011 m., praeitais metais labiausiai padidėjo KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiosios veiklos srities populiarumas. Norinčių gauti paramą projektų, susijusių su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, įgyvendinimui padaugėjo beveik trigubai (2011 m. – 8 paraiškos, 2012 m. – 23 paraiškos). 2012 m. pateiktose paraiškose buvo prašoma beveik 963 tūkst. Lt paramos.
 
Taip pat 2012 m. buvo pateikta daugiau paraiškų pagal priemonę „Miškų infrastruktūros gerinimas“ (2011 m. – 3, 2012 m. – 11 paraiškų). Praeitais metais prašoma paramos suma siekė daugiau kaip 3,5 mln. Lt, o 2011 m. – tik 614 tūkst. Lt. Nors 2012 m. prašoma paramos suma padidėjo, bet skirtoji 5,2 mln. Lt suma priemonei „Miškų infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinti nebuvo išnaudota.
 
2012 m. nebuvo renkamos paraiškos pagal KPP I krypties priemonę „Miškų ekonominės vertės didinimas“ ir priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“, nes šioms priemonėms įgyvendinti skirtos paramos lėšos jau yra išnaudotos. Verta paminėti, kad iki šių metų sausio 31 d. pratęstas paraiškų rinkimas pagal KPP priemonę „Žemės konsolidacija“.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:46