Kovo pirmoji – svarbus terminas gaunantiems išmokas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.01.14

Kovo pirmoji – svarbus terminas gaunantiems išmokas

Kovo pirmoji – svarbus terminas gaunantiems išmokas
Ūkininkai, gaunantys išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemones, privalo laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Primename, kokius darbus paramos gavėjai turėtų suskubti atlikti iki kovo pirmos dienos ir kokie įsipareigojimai šią dieną baigiasi.
 
Sutvarkyti šlapynes
 
Dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veikloje „Šlapynių tvarkymas“ nuo liepos 15 dienos iki kovo 1 dienos privalo jas sutvarkyti nušienauti žolę, iškirsti krūmus bei juos išvežti iš deklaruoto ploto. Šlapynių ekosistemose vyrauja drėgmę mėgstantys augalai, tai yra įvairių gyvūnų rūšių prieglobstis, taigi tvarkant šlapynes tikimasi išsaugoti ir prižiūrėti biologinę įvairovę. Dėl šios priežasties veiklos dalyviams neleidžiama įrengti naujų sausinimo sistemų. Jie taip pat negali naudoti pesticidų, trąšų, kalkinimo priemonių.
 
Veiklos dalyviams privalomi ir kasmetiniai šienavimo (susmulkinta nušienauta žolė negali būti paskleista šlapynių plotuose) ar gyvulių ganymo darbai. Šienavimą galima pradėti nuo liepos 15 d., išsaugant pavienius medžius ir iškertant krūmus. Ganyti gyvulius galima pradėti nuo liepos 1 d. Gyvuliai turi būti ganomi palaidi aptvare, o jų tankumas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d. neturi būti didesnis kaip 1 SG/ha (sutartinis gyvulys viename hektare).
 
Kaip ir kiti priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ dalyviai, prižiūrintys šlapynes, turi veiklą vykdyti tame pačiame žemės ūkio naudmenų plote, t. y. tuose pačiuose nurodytuose kontrolinių žemės sklypų laukuose. Jie taip pat įsipareigoja per visą paramos gavimo laikotarpį nemažinti paramos paraiškoje nurodyto pagal priemonę bendro ploto. Tiesa, sumažinti galima, bet ne daugiau kaip 3 proc., o padidinti ne daugiau kaip 2 ha paramos paraiškoje nurodyto pagal priemonę bendro ploto. Atkreiptinas dėmesys, kad 2 ha ribą viršijusiam plotui (jeigu jis atitinka priemonės įgyvendinimo taisyklėse keliamus reikalavimus bei tinkamumo kriterijus) pareiškėjas naujai prisiima ir atitinkamus įsipareigojimus.
 
Visų šių įsipareigojimų paramos gavėjai turi laikytis ne mažiau kaip 5 metus nuo paraiškos pateikimo, kasmet teikti paramos paraišką ir deklaruoti pasėlius.
 
Nesuarti ražienų
 
Kovo 1 dienos terminas aktualus ir dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“. Jie iki šios datos negali arti ražienų laukų, o po kovo pirmos dienos ražienos gali būti suartos. Paramos gavėjai turi laikytis ir kitų įsipareigojimų – po javapjūtės sutvarkyti šiaudus (surišti juos į ryšulius (ritinius) arba susmulkinti ir paskleisti paviršiuje), po pjūties nepurkšti pesticidų ir herbicidų. Negalima ražienų tręšti ar kalkinti, jose ganyti gyvulių.
 
Ražienų lauką kasmet galima palikti vis kitoje vietoje, bet svarbu, kad bendras deklaruotas plotas per įsipareigojimų laikotarpį (penkerius metus) išliktų toks pat. Vykdyti veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ galima ne didesniame kaip 30 proc. tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoto ražienoms palikti tinkamų augalų plote. Šis plotas negali būti didesnis kaip 50 ha. Išimtis taikoma pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių. Šie ūkininkai veiklą gali vykdyti plote, kuris yra ne didesnis kaip 30 proc. bendro deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto, kuriame auga ne tik ražienoms per žiemą palikti tinkami augalai.
 
Pateikti produkcijos realizavimo dokumentus
 
Kovo 1 d. terminas svarbus ir deklaravusiems naudmenų plotus kodu 5PP-2 „Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“. Iki kovo pirmos dienos paramos gavėjai turi pateikti produkcijos realizavimo įrodymo dokumentus.
 
Produkcijos realizavimo įrodymo dokumentus sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras (jei pardavėjas yra PVM mokėtojas) pareiškėjai turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
Prie minėtų sąskaitų faktūrų būtina pridėti mokėjimo patvirtinimo dokumentus – kasos pajamų orderius arba grynųjų pinigų priėmimo kvitus. Taip pat – kasos aparato kvitus arba mokėjimo nurodymus (jeigu atsiskaitymas vyksta ne grynaisiais pinigais) bei produkcijos už ne mažiau kaip 250 Lt/ha realizavimo dokumentų kopijas.
 
Pareiškėjai turėtų neužmiršti dokumentų kopijas patvirtinti tikrumo žyma ir pasirašyti kiekviename kopijos lape. Dokumentų kopijų tikrumą paliudyti gali ir seniūnijos arba savivaldybės darbuotojas, taip pat Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojas.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad parama pagal 5PP-2 kodą skiriama tik už daugiametes pievas ir ganyklas, kuriose žolė auga 5 metus ir daugiau. Taip pat svarbu, kad prašantis paramos žemės ūkio subjektas būtų registruotas ar patvirtintas Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registre. Parama pagal šį kodą mokama ūkininkų ūkiams, žemės ūkio bendrovėms (kooperatyvams) ir kitoms įmonėms, gaminančioms žolės produkciją pardavimui.
 
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad žolės produkcija yra presuotas šienas, šienainis, silosas, žolės miltai ir jų granulės, žolės granulės kurui. Kartais Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikiamose sąskaitose faktūrose realizuota produkcija įvardijama kaip šienas, o tai nėra teisinga. Jose turi būti nurodyta kuri nors iš paminėtų žolės produkcijos rūšių, nes parama skiriama žolinės produkcijos, o ne tiesiog šieno gamybai.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:52