Kovą–balandį pateiktos paraiškos dėl valdų modernizavimo – jau pirmumo eilėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.27

Kovą–balandį pateiktos paraiškos dėl valdų modernizavimo – jau pirmumo eilėse

Kovą–balandį pateiktos paraiškos dėl valdų modernizavimo – jau pirmumo eilėse
Paraiškos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktos šių metų kovo 1 d. – balandžio 29 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, jau surikiuotos paraiškų pirmumo eilėse – kviečiame pareiškėjus susipažinti.
 
Šiuo kvietimu 30 pieninės galvijininkystės atstovų paraiškų surinko nuo 35 (privalomo mažiausio atrankos balų skaičiaus, reikalingo gauti paramą) iki 75 atrankos balų – visi jie turės galimybę gauti paramą. Pienininkų prašoma paramos suma sudaro 7,4 mln. Eur, o šiam sektoriui skirta 19,4 mln. Eur – paramos lėšų visiškai pakanka visiems pirmumo eilėje atsidūrusiems pienininkystės projektams įgyvendinti. Pieninės galvijininkystės paraiškų pirmumo eilę rasite čia.
 
Iš visų, pateiktų pagal sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektorių, pirmumo eilėje atsidūrė 12 paraiškų. Šių pareiškėjų didžiausias surinktas balų skaičius yra 80, mažiausias – 50, bendra jų paraiškose prašoma paramos suma sudaro 2,5 mln. Eur (šiam sektoriui skirta 3,7 mln. Eur paramos lėšų), taigi 12 pareiškėjų surinko reikiamą balų skaičių, jiems paramos lėšų pakanka ir jų paraiškos bus vertinamos toliau. Sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektorių paraiškų pirmumo eilę rasite čia.
 
Paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriaus pirmumo eilėje yra tik viena paraiška, surinkusi būtinąjį 35 atrankos balų skaičių. Šiam projektui įgyvendinti numatoma skirti  233,5 tūkst. Eur paramos (šiam sektoriui buvo skirta 5,7 mln. Eur paramos lėšų). Paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriaus paraiškų pirmumo eilę rasite čia.
 
Paraiškų, pateiktų pagal mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, sektorių, pirmumo eilėje atsidūrė visos 11 paraiškų, iš kurių paramos lėšų visiškai pakanka 7, kurios surinko nuo 65 iki 75 atrankos balų, prašoma paramos suma sudaro 857 tūkst. Eur. Paramos iš dalies pakanka 2 paraiškoms, surinkusioms 60 atrankos balų, jų bendra prašoma paramos suma – beveik 403 tūkst. Eur. Primintina, jog šiam sektoriui skirta daugiau kaip 1,05 mln. Eur. Dėl trūkstamų lėšų skyrimo šiems 2 projektams NMA specialistai kreipsis į Žemės ūkio ministeriją, kuri spręs, ar skirti papildomų lėšų šiems projektams įgyvendinti. Likusioms 2 paraiškoms, surinkusioms 56 ir 35 atrankos balus, paramos lėšų nepakako. Mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, sektoriaus paraiškų pirmumo eilę rasite čia.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 30 d. 13:08