Kompensuojamos draudimo įmokos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.19

Kompensuojamos draudimo įmokos

Kompensuojamos draudimo įmokos
Ūkininkai paraiškas dėl gyvūnų draudimo dalies įmokų kompensavimo gali teikti birželio 1 d. – gruodžio 30 d. Kviečiame susipažinti su paramos teikimo sąlygomis.
 
Paraiškos ūkinių gyvūnų draudimo įmokų dalies kompensavimo išmokoms gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo išmokos“ renkamos savivaldybėse, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 750 000 Eur paramos lėšų.
 
Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama ūkio subjektams, apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių paprastai turėtų būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ir ūkyje esantys gyvūnai ir kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Siekiantys paramos ūkio subjektai turi atitikti aktyvaus ūkininko sąvoką.
 
Kita sąlyga paramai gauti – pagal draudimo sutartį numatyta padengti nuostolius (draudimo suma), arba, įvykus draudžiamajam įvykiui, – patirto nuostolio suma viršija 30 proc. ūkio subjekto vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio draudžiamos ūkinių gyvūnų rūšies vertės.
 
Draudimo sutartis (įskaitant jos pakeitimus) privalo būti sudaryta ne ilgesniam negu vienerių metų laikotarpiui, įmokos turi būti mokamos draudimo bendrovei tik po paraiškos pateikimo savivaldybėje.
 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad prieš sudarydami draudimo sutartis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti paslaugų pirkimus. Paslaugų pirkimo būdai gali būti šie: konkursas, kai paslaugų pirkimo vertė viršija 58 000 Eur be PVM; apklausa, kai paslaugų pirkimo vertė yra lygi arba mažesnė nei 58 000 Eur be PVM. Jei pirkimo vertė neviršija 28 962 Eur be PVM, tiekėjų apklausa gali būti atliekama žodžiu.
 
Pareiškėjai gali tikėtis 65 proc. sumokėtos draudimo įmokos pagal draudimo sutartį kompensacijos, neviršijančios maksimalios kompensuojamos sumos.
 
Sprendimą dėl paraišką pateikusiam ūkininkui paramos skyrimo ar neskyrimo priims savivaldybių žemės ūkio skyrius. Nacionalinė mokėjimo agentūra atliks iš savivaldybių gautų duomenų patikras bei patikras vietoje, išmokės lėšas paramos gavėjams.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 20 d. 10:46