Kompensuojama žala sužvejotai produkcijai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.01.06

Kompensuojama žala sužvejotai produkcijai

Kompensuojama žala sužvejotai produkcijai
Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) 2016 m. gruodžio 29 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“.
 
Iš viso gauta ir šiuo metu vertinama 30 paraiškų. Paramos galėjo kreiptis ūkio subjektai, kurių ataskaitiniais metais (2015 m.) sužvejotos produkcijos vertė buvo didesnė kaip 1 683 Eur bei kurie verslinę žvejybą pasyvios žvejybos įrankiais vykdė ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros pakrantėje arba ne mažiau 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydami skirtų žvejybos kvotų.
 
Įvertinus paraiškas, paramos gavėjams bus taikoma 30 proc. kompensacija nuo ataskaitiniais metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją.
 
Kompensuoti patirtą žalą pareiškėjai 2016 m. buvo kviečiami du kartus. Pavasarį vykusio šaukimo metu dėl paramos kreipėsi ūkio subjektai, kurių ataskaitiniais metais (2014 m.) sužvejotos produkcijos vertė buvo didesnė kaip 3 764 Eur.
 
Šia priemone siekiama didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties pakrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą ir gerinti saugos bei darbo sąlygas, taip pat – užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. sausio 6 d. 15:00