Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams bus išmokėtos įvertinus paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.29

Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams bus išmokėtos įvertinus paraiškas

Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams bus išmokėtos įvertinus paraiškas
Nuo š. m. vasario 24 d. iki gegužės 22 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos sritį „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“ (Veiklos sritis).
 
Paraiškas galėjo teikti fiziniai asmenys, kurie per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo datos (dveji kalendoriniai metai, ėję prieš paramos paraiškos pateikimo metus) ne mažiau kaip 120 kalendorinių dienų dirbo jūroje, žvejybos laive (-uose), kurio (-ių) veikla laikinai nutraukta (laivas (-ai) atitiko tinkamumo kriterijus, taikomus Lietuvos Respublikos žvejybos laivui (-ams), už kurio (-ių) žvejybos veiklos jūroje sustabdymą žvejybos įmonei skirta parama pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“), ir kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos veiklos jūroje (nedirbo jūroje ES žvejybos laivyno registre registruotame žvejybos laive).
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 400 000 eurų suma. Lėšos Veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo).
 
Galimybe gauti paramą pasinaudojo 30 žvejybos įmonių darbuotojų. Šiuo metu atliekamas gautų paraiškų vertinimas.
 
Priemonė prisideda prie konkretaus tikslo – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimo ir saugos bei darbo sąlygų gerinimo. Taip pat siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo, kad būtų kuo labiau sumažintas žvejybos veiklos neigiamas poveikis jūrų ekosistemai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 29 d. 13:00