Kompensacijos žvejams už žinduolių ir paukščių padarytą žalą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.09.25

Kompensacijos žvejams už žinduolių ir paukščių padarytą žalą

Kompensacijos žvejams už žinduolių ir paukščių padarytą žalą
Žuvininkystės sektoriaus atstovai, norintys gauti kompensaciją už žinduolių ir paukščių padarytą žalą laimikiui, kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“.
 
Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 25 d. iki lapkričio 24 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Paramos gali kreiptis žvejojantys Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais, kai bendrosios pajamos iš žvejybos pasyviosios žvejybos įrankiais ataskaitiniais metais (2016 m.) yra virš apatinio kvartilio (25 proc.) visų Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais žvejojančių įmonių ataskaitinių metų pajamų. Taip pat vykdę verslinę žvejybą ataskaitiniais metais (2016 m.) pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau 60 dienų Baltijos jūroje, jei neviršytos skirtos žvejybos kvotos (jei kvotos skiriamos).
 
NMA specialistai pabrėžia, kad pareiškėjai paraiškos pateikimo dieną turi atitikti tinkamumo gauti paramą kriterijus. Teikiant paraišką, svarbu neturėti skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu.
 
Atsižvelgiant į priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytą kompensavimo sistemą, paramos gavėjams gali būti taikoma 30 proc. kompensacija nuo 2016 metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją.  Pareiškėjams, kurie įsigijo ir ataskaitiniais metais naudojo atrankiuosius verslinės žvejybos įrankius (naudota visos deklaruotos žvejybos metu), taikoma 10 proc. didesnė kompensacija (40 proc.). Naudoti atrankieji verslinės žvejybos įrankiai privalo būti pasyvūs, t. y. turi atitikti bent vieną iš Atrankiosios verslinės žvejybos įrankių sąrašo 1–3 punktuose nurodytų įrankių, taip pat privalo būti nurodyti žvejybos žurnale.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc. bendrojo finansavimo) ir valstybės biudžeto (25 proc.), taikant išlaidų kompensavimo būdą. Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 100 tūkst. Eur.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 26 d. 08:23