Kompensacijos už sužvejotą produkciją
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.15

Kompensacijos už sužvejotą produkciją

Kompensacijos už sužvejotą produkciją
Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) iki birželio 3 d. buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“.
 
Iš viso gautos ir šiuo metu vertinamos 26 paraiškos. Primename, kad paramos galėjo kreiptis ūkio subjektai, kurių ataskaitiniais metais (2014 m.) sužvejotos produkcijos vertė buvo didesnė kaip 3 764 Eur bei kurie verslinę žvejybą pasyvios žvejybos įrankiais vykdė ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros pakrantėje arba ne mažiau 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydami skirtų žvejybos kvotų.
 
Įvertinus paraiškas, paramos gavėjams bus taikoma 30 proc. kompensacija nuo ataskaitiniais metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją. NMA specialistų preliminariais skaičiavimais šiais metais turėtų būti išmokėta beveik 73 tūkst. Eur paramos.
 
Šia priemone siekiama didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties pakrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą ir gerinti saugos bei darbo sąlygas, taip pat – užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.
 
Naudinga informacija: 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 16 d. 14:55