Kompensacijos dėl sumažintų lėšų neranda pareiškėjų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.23

Kompensacijos dėl sumažintų lėšų neranda pareiškėjų

Kompensacijos dėl sumažintų lėšų neranda pareiškėjų
Informuojame, kad iki gegužės 1 d. pratęsiamas terminas, kada pareiškėjai, pageidaujantys  gauti  kompensacijas dėl sumažintų nacionalinių išmokų (dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už 2012 m. ir pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmokų už 2013 m.), gali kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA), patikslindami bankų sąskaitų numerius.
 
NMA jau pervedė kompensuojamas sumas į 2012 m. ir 2013 m. paraiškose nurodytas bankų sąskaitas. Tačiau iki šiol 243 pareiškėjų kompensuojamos sumos nepasiekė, nes nebuvo patikslinti bankų sąskaitų numeriai, todėl pervestos sumos grįžo – arba pareiškėjų įpėdiniai nepateikė reikiamų dokumentų.
 
Pareiškėjui, kuriam buvo pritaikytas nacionalinių išmokų mažinimas, mirus, jo paveldėtojai turi pateikti NMA prašymą ir paveldėjimo teisės liudijimą. Jei įpėdinis NMA raštu pateiks paaiškinimą, grindžiantį vėlavimo priežastis, jo rašytinio sutikimo dėl priklausančios kompensuojamosios dalies išmokėjimo vienam iš įpėdinių, dokumentų terminas bus pratęsiamas iki šių metų gruodžio 1 d. Tuo atveju, jei paveldėjimo procesas dar nėra pasibaigęs, dokumentų pateikimo terminas pratęsiamas 1 mėnesiui nuo paveldėjimo liudijimo išdavimo dienos.
 
Europos Komisija (EK) 2013 m. nutarė taikyti vadinamąją moduliaciją – ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms, kurių bendra Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinių išmokų už pieną, galvijus, žemės naudmenas ir kitos paramos suma viršijo 5 000 eurų, šią ribą viršijanti paramos suma sumažinta 10 proc., sumažinant nacionalinę išmoką. Ūkininkams, kuriems išmokos buvo didesnės kaip 300 000 eurų, finansavimas sumažintas dar 4 proc.
 
Lietuvai dėl išmokų sumažinimo pateikus ieškinį, ES Teisingumo Teismas pripažino, jog EK nurodymas pritaikyti vadinamąją moduliaciją buvo neteisėtas.
 
Sumažintos nacionalinės išmokos kompensuojamos visiems pareiškėjams, ne tik tiems, kurie kreipėsi dėl to į teismą.
 
Raginame paramos gavėjus, iki šiol negavusius kompensuojamos sumos,  NMA interneto svetainėje adresu www.nma.lt („NMA informacinis portalas“ nuorodoje „Pareiškėjams ir paramos gavėjams“) pasitikrinti ir, esant poreikiui, atnaujinti savo nurodytą banko sąskaitos numerį. Jokių kitų papildomų veiksmų atlikti nereikia.
 
Žemės ūkio ministerijos informacija
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 23 d. 12:53